Kub — düzgün çoxüzlü fəza fiqurudur. Üzlərin sayı 6, forması kvadrat, tillərin sayı 12, təpə nöqtələrin sayı 8, bir nöqtədən çıxan tillərin sayı 3-dür.

  • Həcmi:
Hexahedron.jpg
Kubun açılışı
  • Kubun səthinin sahəsi:

  • V-kubun həcmi
  • S-kubun səthinin sahəsi