Kumulyativ effekt (lat. kumulo - toplamaq), partlayışın təsirinin müəyyən istiqamətdə gücləndirilməsi. Bu effektə, PM-də, hədəfə tərəf istiqamətlənmiş, kumulyativ çuxurcuğun yaradılması yolu ilə nail olunur. Bunun əsasında partlayışın enerjisinin paylaşdırılması və onun təyinatlı istiqamətdə təmərküzləşdirilməsi dayanır.

MənbəRedaktə

Советская военная энциклопедия Москва 1980 Военное издательство министерства обороны СССР