Kutikulayarpağın həm alt, həm də üst səthini əhatə edən epidermis, bir sıra hüceyrə təbəqəsi şəklində qoruyucu bir toxumadır. Ön hüceyrələrin xarici divarları, kutikula adlanan nazik mumlu bir maddə ilə örtülmüşdür. Mumlu kutikula suya davamlıdır, beləliklə yarpaq səthindən su itkisini minimuma endirir. Kəsik yarpağın üst səthində ümumiyyətlə daha qalındır, buna görə yarpaqların üst səthi alt səthdən daha parlaq görünür.

Yaprağın eninə kəsiyi