Özlərini şeytanın seçmə birliyi kimi görmələri və gizliliyə əhəmiyyət vermələri səbəbiylə bu vaxta qədər də nə cür mərasimlər keçirdikləri barədə az məlumata sahib olan teistik satanizm məzhəbidir. Bir sıra simvollarla şeytani vəsflərə məna vermək simvolluğa əhəmiyyət verdiklərini göstərir. Qədim Misir, Qədim Yunan və Qədim Roma sivilizasiyalarında izlərinə rast gəlinməktədir.