Ləyaqət

LƏYAQƏT - İnsanda yüksək mənəvi keyfiyyətləri göstərən xassələrin məcmusu ,həmçinin, bu xassələrin dəyərini dərk edən şəxsin özünə qarşı duyduğu ehtiram hissidir.Mənəvi kateqoriya kimi şəxsin öz-özünə hörmətidir. Insan həyatının ən böyük dəyəri hər kəsdə ləyaqətin olması nəzərdə tutulur.
Fərdi mənəvi və etik keyfiyyətlər də buna daxildir.
Şərəf anlayışı ilə ləyaqət anlayışı əsasən üst-üstə düşür.
Şərəf digər fərdi mənəvi və etik keyfiyyətlərin qiymətləndirilməsidir.