Lepton (yun. λεπτός — yüngül) — güclü təsiretmə qabiliyyəti olmayan elementar hissəcikdir. Bu hissəciyin adı 1948-ci ildə K. Möllerin göstərişi ilə L. Rozenfeld tərəfindən daxil edilmişdir.[1] Çünki həmin dövrdə məlum olan bütün lepton hissəcikləri digər elementar hissəciklərdən yüngül idi.

Leptonlar
Ad Simvol Yük Spin
Birinci nəsil
elektron e −1 12
elektron neytrino νe 0 12
İkinci nəsil
myuon μ −1 12
myuon neytrino νμ 0 12
Üçüncü nəsil
tau τ −1 12
tau neytrino ντ 0 12

İstinadlar

redaktə
  1. Rosenfeld L. Nuclear Forces. — North-Holland Publishing Co, 1948.