Əsas menyunu aç
Levant

Aralıq dənizinin şərqindən Mesopotamiyaya qədər uzanan tarixi ərazinin bəzi qaynaqlardakı adı. Bəzən Transiordaniya da adlanır. Levant əhalisini Levanten adlandırırdılar. Osmanlı İmperiyası zamanında GenuyaVenesiyalı tacirlərinin burada çoxlu ticari faktoriyaları olduğu üçün Levanten adlandırılırdılar..