Liberal konservatizm

Liberal konservatizmkonservatizmdə hərəkat, liberalizm elementlərinə malikdir.

Konservatizm
İdeyalar
Ənənələrin saxlanması
Normaların saxlanması
Təbii hüquq
Sosial qruplar nəzəriyyəsi
Xüsusi mülkiyyət
Daxili hərəkatlar
Liberal konservatizm
Libertar konservatizm
Milli konservatizm
Neokonservatizm
Sosial konservatizm

[şablon]

Əsas keyfiyyətləri: mənəvi və sosial əlamətlərə daha liberal münasibət, iqtisadiyyata liberal münasibət (dövlətin iqtisadiyyata müdaxilə etməməsi), ətraf mühitin müdafiəsi («yaşıl» siyasət). Mötədil sağ ideologiya hesab edilir.

Tarixi redaktə

XVIIIXIX əsrlərdə siyasi fəlsəfədə konservatizmin və liberalizm ideyalarının sintezi nəticəsində formalaşıb. Əsas nümayəndələri: Edmund Börk, Jozef de Mestr, Adam Smit, Aleksis de Tokvil, Con Stüart Mill.

Mənbə redaktə

См. также redaktə