Librasiya

Librasiya (lat. lībrātiō — «rəqsetmə») — Ayın öz mərkəzi ətrafında zahiri rəqsi. Bu zaman Ayın diski üzərindəki ləkələr gah bu, gah da digər tərəfə hərəkət edir. Ayın librasiyasının növləri: [1]

  • Parallaktik — 1° olub, müşahidə istiqamətinin dəyişməsindən alınır.
  • Enlik üzrə — ən çox qiyməti 6°41′ olub, Ayın ırlanma oxunu onun orbit müstəvisinə meylli olmasından alınır.
  • Uzunluq üzrə — ən çoxu 7°45′ olub, Ayın öz oxu ətrafında bərabər, Yerin ətrafına isə qeyri-bərabər sürətlə ırlanmasından alınır.
  • Fiziki (həqiqi) — 2′ olub, Ayın Yerə tərəf olan diametriin onun orta diametrindn uzun olması və Yeirn cazicə qüvvəsinin Ayı həmişə özünə tərəf çevirməyə cəhd etməsi nəticəsində alınır.
Bu animasiya bir ay ərzində ayın bir çox simulyasiya edilmiş görünüşlərini nümayiş edir.

İstinadlarRedaktə

  1. Ајын либрасијасы // Азәрбајҹан Совет Енсиклопедијасы: [10 ҹилддә]. I ҹилд: А—Балзак. Бакы: Азәрбајҹан Совет Енсиклопедијасынын Баш Редаксијасы. Баш редактор: Ҹ. Б. Гулијев. 1976. С. 194.