Limit (riyaziyyat)

Limit (lat. Limes - uc nöqtə) — funksiyanın limiti cəbr analizinin əsas anlayışlarından biridir. İlk dəfə yunan filosofları ArximedEvklidin əsərlərində rast gəlinir. Müasir riyaziyyatda isə ingilis alimi İsaak Nyuton tərəfindən işlədilmişdir.

Arqumentdə sonsuzluğa yaxınlaşan limtin qrafiki, bərabərdir .

Əsas limitlər Redaktə

  •  
  •  
  •  
  •  

Limitin bəzi xassələri Redaktə

 
 
 
 

bn ≠ 0 və   ≠ 0.

  c = const.
 

с1 = const, c2 = const.

  b > 0, a > 0, b ≠ 1 şərtilə.
  а > 0 p olduqda

Xarici keçidlər Redaktə