Litium flüor

Litium flüor (LiF) - litium və flüorun ikili kimyəvi birləşməsidir, flüorid turşununlitium duzu.

Litium flüor
Lithium-fluoride-3D-ionic.png
Ümumi
Sistematik adı Litium flüor
Kimyəvi formulu LiF[1]
Molyar kütlə 25,94 q/mol
Fiziki xassələri
Sıxlıq 2,640 q/sm³
Termik xüsusiyyətlər
Ərimə nöqtəsi 848,2 °S
Qaynama nöqtəsi 1673 °S
Təsnifatı
CAS-da qeyd. nöm. 7789-24-4
PubChem
RTECS OJ6125000
ChemSpider

Fiziki xassələriRedaktə

Normal şəraitdə litium flüor ağ tozdur və ya kub sisteminin şəffaf rəngsiz kristallarıdır, hüceyrə parametrləri a = 0,40279 nm, Z = 4.Suda zəif həll olunur (0 °C-də 0,120 q / 100 ml), Temperatur artdıqca həllolma bir qədər artır(25 °C-də 0,134 q/100 ml; 35 °C-də 0,1357 q/100 ml).Standart şəraitdə istilik keçiriciliyi 4,01 Vt /(m K),

AlınmasıRedaktə

  • Litium floridin zəif həll olmasından istifadə edərək, mübadilə reaksiyaları ilə almaq olar:
 


  • Litium hidroksid və flüorid turşunun qarşılıqlı təsiri ilə də əldə edilə bilər:
 

Kimyəvi xassələriRedaktə

  • Flüorid turşusunun qatı məhlullarında həll olunur:
 
 
 
  • Qatı qüvvətli turşularda həll olunur:
 
 

TətbiqiRedaktə

Litium flüorid çox yüksək şəffaflığa malikdir ultrabənövşəyidən infraqırmızı spektral diapazona qədər (0,12 ... 6 mikron), buna görə də o, ultrabənövşəyi (vakuum ultrabənövşəyi daxil olmaqla hansınınki şəffaflığı bütün digər optik materiallardan üstündür) və infraqırmızı optikada istifadə olunur.Bundan əlavə, termolüminessent dozimetriya ilə radiasiya dozalarını ölçmək üçün istifadə olunur. Yüksək ərimə istiliyi olduğundan (1044 kJ/kq) istilik enerjisinin saxlanması üçün istifadə olunur. Əridikdə həcmini 22% artırır. Maye litium flüoridin təsirindən metallar tez zamanda korroziyaya uğrayır.

ToksikliyiRedaktə

Litium flüorid zəhərlidir. Havada maksimum icazə verilən konsentrasiya 1 mq/m³ təşkil edir.

MənbəRedaktə

  • Справочник химика / Редкол.: Никольский Б.П. и др.. — 2-е изд., — М.—Л.: Химия, 1966. — Т. 1. — 1072 с.
  • Справочник химика / Редкол.: Никольский Б.П. и др.. — 3-е изд.,— Л.: Химия, 1971.— Т. 2.— 1168 с.

İstinadlarRedaktə