Litoqrafiya

Litoqrafiya — çap növüdür. Bu çap növündə müstəvi şəklində olan formadan boya yüksək təzyiq altında kağız üzərinə köçürülür.

Litoqrafik daşın və litoqrafiya şəkli — Münhenin xəritəsi.

HaqqındaRedaktə

Litoqrafiya anlayışında başa düşülür

  • müstəvi çap növündə təyin olunmuş estamp növü
  • müstəvi çap növü
  • tipoqrafiya növləri
  • müstəvi çap növündən istifadə olunaraq yaradılan sənət əsəri