"LOGO" - müəssisə və təşkilatıların fəaliyyətlərini və markalarını bir adla ifadə etmək üçün yaddaşlarda qalmasına təsir edə biləcək simvol görüntüsü.

Loqonu seçərkən nələrə diqqət edilməlidir:

  • Loqo yaddaşlarda qala biləcək şəkildə olmalı;
  • Sadə olmalıdır.
  • Loqo şəkillə və yazı ilə birlikdə istifadə oluna bilər.
  • Loqo təmsil etdiyi təşkilatın, markanın xüsusiyyətlərinə və məqsədinə uyğun olmalıdır.