Lusi Lisini Lukull

Lusi Lisini Lukull (e.ə. təqr. 117-təqr. 56) Qədim Roma sərkərdəsi və siyasi xadimi. Edil (e.ə. 79), pretor (e.ə. 77), konsul (e.ə. 74) seçilmişdi. Mitridat VI Yevpatora qarşı 3-cü müharibədə (e.ə. 74-66) Roma qoşunlarına komandanlıq etmişdi. Romalıların Qafqaza hücumu zamanı Qafqaz alban qoşunları da Lukulla qarşı vuruşmuşlar. Romaya qayıtdıqdan sonra siyasi fəaliyyətdən uzaqlaşmışdır.