Müasir memarlıq

Müasir memarlıq - formaları, strukturları yenilənməsi və köhnə üslub imtina edilməsiylə bağlı XX əsrin memarlıq hərəkatı.

Bauhauz binası

Müasir memarlığın istiqamətləri: Funksionalizm, rasionalizm , Konstruktivizm, Bauhauz, Brutalizm.