Müqəddəs (xristianlıq)

Əziz (qadın isə Əzizə), xristianlıqda yaxşı hərəkətləri ilə tanınmış müqəddəs adam. Bu ünvan Xristian nüfuzlarına sonradan (ümumiyyətlə adam həyatda deyilkən) verilir. Xristian cəmiyyəti üçün əhəmiyyətli işlər aparmış, üstün əxlaqi keyfiyyətə malik olan insanlar sonradan kilsə tərəfindən müqəddəs elan edilə bilər.


EtimologiyaRedaktə

Ərəb mənşəli olan ''əziz'' sözü çatmış deməkdir. Gündəlik istifadədə sevilən və sayılan kəsləri təyin etməkdə istifadə edilir. Azərbaycan türkcəsində bu söz müqəddəs kimi ifadə olunur.

TarixçəRedaktə

İsa üçün Əhdi-Cədiddə istifadə edilməyən bu sifət, Pavelin məktubları ilə Vəhy kitabında İsaya iman gətirənlər üçün "müqəddəs" mənasında istifadə edilmişdir.