Mütənasib - iki kəmiyyətdən birinin artması (azalması) ilə o biri kəmiyyətində eyni dərəcədə artması (azalması)[1].

Mütənasib ölçülərin dəyişməz münasibəti mütənasiblik əmsalı adlanır.

'∝' riyazi simvolu iki ölçünün mütənasibliyinin göstərilməsi üçün istifadə olunur. Nümunə, A ∝ B.

Yunikod kodlaşdırılmasında simvolun qısayol keçidi: U+221D.

Düz mütənasiblik redaktə

Düz mütənasiblik — arqumentin (x) neçə dəfə artması ilə funksiyanında (y) bir o qədər artmasının funksional asılığıdır.

Riyaziyyatda düz mütənasiblik ifadəsi aşağıdakı düstur şəklində yazılır:

 

 
Düz mütənasibliyin qrafiki koordinat başlanğıcından keçən düz xətdir.

Tərs mütənasiblik redaktə

 
Bir neçə funksiyanın qrafikləri:  ;  ;  ;  

Tərs mütənasiblik — arqumentin neçə dəfə artması ilə funksiyanın bir o qədər azalmasının funksional asılılığıdır.

 

Funksiyanın xüsusiyyətləri:

  • Təyin oblastı 
  • Qiymətlər oblastı  
  • Funksiya təkdir, çünki  
  • Funksiya k>0 olduqda   aralığında azalır və   artır (k<0 olduqda əks proses).

Mənbə redaktə

  1. "Azərbaycan dilinin izahlı orfoqrafik lüğəti". Dictionary Obastan.[ölü keçid]