Mütəxəssis

Mütəxəssis — konkret sahə üzrə yüksək hazırlığa və praktiki fəaliyyətə malik olan işçi.

Mütəxəssis (diplomlu) — orta-ixtisas, ali təhsil aldıqdan sonra konkret sahə üzrə yüksək hazırlığa və praktiki fəaliyyətə mailk olan işçi.