Mütləq qiymət

riyaziyyatda bir həqiqi ədədin işarəsiz qiyməti

Mütləq qiymətriyaziyyatda bir həqiqi ədədin işarəsiz qiyməti. Kompüterlərdə bu əməli ifadə etmək üçün istifadə edilən riyazi funksiya adətən abs(...) kimi göstərilir. (Məsələn: abs(-5))

Mütləq qiymət funskiyasının həqiqi ədədlər çoxluğunda qrafiki.

;

İstinadlarRedaktə