Mütləq qiymət

riyaziyyatda bir həqiqi ədədin işarəsiz qiyməti

Mütləq qiymətriyaziyyatda bir həqiqi ədədin işarəsiz qiyməti. Yəni, məsələn 3 həm 3-ün həm də -3-ün mütləq qiymətidir. Kompyuterlərdə bu əməli ifadə etmək üçün istifadə edilən riyazi funksiya adətən abs(...) kimi göstərilir. (Məsələn: abs(-5) )

Mütləq qiymət funskiyasının həqiqi ədədlər çoxluğunda qrafiki.

İstinadlarRedaktə