Müzəffərilər dövləti

Müzəffərilər dövləti (1314-1393) — İranda feodal dövləti.

Müzəffərilər dövləti (bənövşəyi)

Tarixi redaktə

Müzəffərilər dövləti Yəzd, Fars və Kirman əyalərlərini əhatə edirdi. Paytaxtı Şiraz şəhəri idi. Dövlət müzəffərilər sülaləsinin nümayəndələri tərəfindən idarə olunurdu. Sülalənin banisi Şərəf əd-din Müzəffər Elxani hökmdarı Qazan xanın minbaşısı və Yəzd yaxınlığındakı Məybur şəhərciyinin hakimi olmuşdur. Sonralar Elxanilər dövlətinin tənəzzülü dövründə müzəffərilər bütün Fars, Kirman və İraq-i Əcəmi özlərinə tabe etdilər. 1359-cu ildə Mübariz əd-din Məhəmməd (1314-1359) Azərbaycana hücum edib Təbrizi tutdu. Lakin bir həftədən sonra Azərbaycanı tərk etməyə məcbur oldu və tezliklə oğlu Şah Şüca (1359-1384) tərəfindən öldürüldü. Şah Şücanın ölümündən sonr Müzəffərilər dövləti parçalandı. Teymur 1393-cü ildə sonuncu müzəffəri hökmdarı Mənsuru (1387-1393) məğlub edib Müzəffərilər dövlətinə son qoydu.

Mədəniyyəti redaktə

Müzəffərilər dövlətində iqtisadi və mədəni həyat nisbətən inkişaf etmiş, şəhərlərdə, xüsusilə Şirazda abadlıq işləri aparılmışdı. Hafiz Şirazi Müzəffərilər dövlətində yaşayıb yaratmışdır.

Ədəbiyyat redaktə

Mənbə redaktə

  • Мүзәффәриләр дөвләти // Азәрбајҹан Совет Енсиклопедијасы: [10 ҹилддә]. VII ҹилд: МисирПрадо. Бакы: Азәрбајҹан Совет Енсиклопедијасынын Баш Редаксијасы. Баш редактор: Ҹ. Б. Гулијев. 1983. С. 122.

Həmçinin bax redaktə