Müzakirə:Ərdəbil xalçaları

Bu səhifədə müzakirə yoxdur.

Məqalənin adını "Ərdəbil xalçası" və ya Ərdəbil xalçaları" adlandırmaq daha doğru olardı. Ancaq "Ərdəbil xalçaçılıq məktəbi" adlandırmaq isə qətiyyən düzgün deyil. Çünki, Ərdəbil xalçası (xalçaları) Azərbaycan xalçaçılıq məktəblərindən olan Təbriz xalçaçılıq məktəbinin Ərdəbil qrupuna aiddir. Göründüyü kimi Ərdəbil xalça məntəqəsi Təbriz xalçaçılıq məktəbinə daxildir. Onuda qeyd edim ki, Təbriz məktəbi 2 yarımqrupa bölünür: Təbriz və Ərdəbil yarımqrupları. --Sultan11 19:49, 21 iyun 2011 (UTC)

  • Razıyam, mənbədə bu Təbriz xalçaçılıq məktəbinə aiddir. Lakin mən belə düşünürəm ki, Şeyx Səfi kimi xalçası olan ərazinin öz məktəbi, öz üslubu və öz dəstxəti mövcuddur. --Fuad Sultan 14:47, 22 iyun 2011 (UTC)

Biz daha çox öz fikirlərimizi düşünməklə yox, mənbələrə istinadən bütün müzakirələri həll edirik. Mənbələrdə isə yuxarıda söylədiyim kimi Ərdəbil xalça məntəqəsi Təbriz xalçaçılıq məktəbinə daxildir. --Sultan11 19:01, 22 iyun 2011 (UTC)

  • Bu xalçalar üslub baxımından çox fərqlidirlər. Təbriz Cənubi Azərbaycanın əsas xalçaçılıq mərkəzi olduğu üçün bu belə göstərilib. Məqalənin "Ərdəbil xalçaçılıq məktəbi" olması tərəfdarıyam. --Fuad Sultan 13:33, 23 iyun 2011 (UTC)
"Ərdəbil xalçaları" səhifəsinə qayıt.