Müzakirə:Amin turşusu

Aktiv müzakirələr

tək ya cəm ?Redaktə

məqalə başlıqlarının tək halda olması kimi bir qayda var idi deyəsən. Aminturşu daha uyğundu məncə --ArazZeynili (talk) 10:19, 17 iyul 2014 (UTC)

aminturşu və amin turşusuRedaktə

internetdə apardığım araşdırma ilə görürəm ki, termin həm aminturşu həm də `amin turşusu` `amin turşuları` şəklində istifadə olunur. aminturşu mənə daha yığcam gəlir. --ArazZeynili (talk) 14:49, 18 iyul 2014 (UTC)

məqalədə verilən `aminokarbon turşuları` termininə isə heçbir yerdə rastlamadım. ona görə çıxardıram. --ArazZeynili (talk) 14:54, 18 iyul 2014 (UTC)

"Aminokarbon turşusu", "Amidoturşu", "aminoturşu" və "amin turşusu" sözləri sinonimdir. Amin turşusu Amin (-NH2) və karboksil (-COOH) qrupları orqanik birləşməsindən təşkil olunub. Ümumi adı Amin turşusu, şərti ad kimi aminokarbon turşusu da deyillər ki, çünki onların hamısında "amin turşusunun" tərifindən göründüyü kimi karbon qrupu vardır. Sadəcə olaraq amin qrupu əsasi xassəyə malikdir. Bu səbəbdən orqanik birləşmənin adı "Amin turşusu" kimi səslənir. Ümumiyyətlə, amin turşularının birləşməsinin məs. Amidopirin kimi birləşməsinin bu addan başqa 16 şərti adı vardır. Sinonim adlara kimyada çox rast gəlmək mümkündür. "Aminokarbon turşusu" termininə hal-hazırda çox az rast gəlinir, "Amidoturşu" terminindən isə demək olar ki, istifadə olunmur. Hörmətlə:--Eagle94 20:30, 18 İyul 2014 (UTC)

"Amin turşusu" səhifəsinə qayıt.