Müzakirə:Mehdi

Aktiv müzakirələr

1.mehdinin anasının nesli haqqında niyə məlumat yoxdur?Axi bu çox diqqət çəkən məsələdir,çünki hədislərə və tarixə nəzər salsaq dini rəhbərlər hüccətlər tanınmış nəsildən törəyirlərş 2.menim oğluma babası bu adı qoyub -mehdi.men özüm də dini derinden derk etmeye cəhd edirəm.maraqlı budur ki mənim oğlum 13 mart 2009,CÜMƏ günü doğulub,atası da 13 noyabr cümə günü doğulub.mən hər nə qədər belə xurafata inanmasam da bu uyğunluğun təsadüfi olmadığını həmişə düşünürəm. — Bu imzasız yazı 94.20.27.209 (müzakirə · fəaliyyət) tərəfindən əlavə edilmişdir.

1. Mehdinin anası haqda M.Pişvayi özünün "Məsum imamların həyatı" kitabında belə məlumat verir.
...Anаsı isə çох hörmətli Nərcis(7) (Nərgiz) хаnım оlmuşdur. Аnаsı Reyhаnə Süsən və Səqil аdlаrı ilə də tаnınmışdır.(8) Nərcis хаnımın fəzilət və mənəviyyəti о dərəcədə çох оlmuşdur ki, özü imаmət аiləsinin fəzilətli qаdınlаrındаn biri оlаn imаm Əli ən-Nəqi(ə)-ın bаcısı Həkimə хаnım оnu (Nərcisi) öz nəslinin ən fəzilətli хаnımı özünü isə оnun хаdiməsi аdlаndırmışdır.(9)...
  • (7)-"Əl-İrşаd", səh. 346.
  • (8)-"Kəmaluddin", səh. 432
  • (9)-"Rəvzətül-vаizin", səh. 283; "Bihаrül-ənvаr", c. 51, səh. 12.
Mənbə: Mehdi Pişvаyi, «Məsum imаmlаrın həyаtı», Bаkı, «Qələm» - 2004, səh. 422--samral müzakirə 18:24, 16 noyabr 2013 (UTC)

Dəqiqləşdirmə/AydınlaştırmaRedaktə

Dəqiqləşdirmə və aydınlaşdırma üçün Mehdi məqaləsi Məhəmməd ibn Həsən məqaləsindən ayrı olmalıdır. Başda ingilis dili olmaqla bir çox dillərdə bu belədir. Gərək AzVikidə də belə olsun.--samral müzakirə 18:10, 16 noyabr 2013 (UTC)

"Mehdi" səhifəsinə qayıt.