Müzakirə:Təbiət elmləri

Aktiv müzakirələr

Şəkil:Orbit3.gifRedaktə

Adətən planetlərin Günəş ətrafında fırlanması saat əqrəbinin əksi istiqamətində göstərilir. Məqalədə göstərilən cizgi çəkiliş haqqında burada "Orbitdə eyni kütlə (yaxud ağırlıq) mərkəzinə malik olan iki cisim" kimi ifadə işlədilib.--Vago 05:55, 13 Sentyabr 2010 (UTC)

VeneraUran planetləri digərilərindən fərqli olaraq saat əqrəbi istiqamətində hərəkət edirlər. Məqalədə verilən şəkildəki təsvir şərti olaraq planet və Günəş kimi götürülüb. Onu yerləşdirməkdə məqsəd məqalə ilə tanış olanlarda fəza hərəkəti haqqında təsəvvür yaratmaq olub. Dəqiqləşdirmənizə görə təşəkkür edirəm. Hesab edirəm ki, şəkilaltı yazını bir qədər dəyişsək məqalənin məzmununa uyğun gələr.--Acategory 09:04, 13 Sentyabr 2010 (UTC)

Təbiət elmləriRedaktə

Mənə görə, məqalədəki izahda "təbiət halları" ifadəsinin işlənməsi münasib deyil. O üzdən bir variant təklif edirəm: "Təbiət elmləri - insana xarici mühitdən təsir edən təbiət hadisələrini öryənən elm sahələri." — Bu imzasız yazı Vago (müzakirə · fəaliyyət) tərəfindən əlavə edilmişdir.

birinci fikir daha konkret olduğu üçün bəlkəm : " Təbiət elmləri - ümumtəbiət hadisələrini öryənən elm sahələri. "--MrArifnajafov 13:57, 18 Sentyabr 2010

(UTC)

Xarici dildən tərcümədə münasib söz tapa bilmədiyimə görə "təbiət halları" ifadəsini işlətdim. İndi fikirləşirəm ki, "təbiət amilləri" ifadəsi düzgün olardı və cümlə belə səslənərdi: "Təbiət elmləri - insana xarici mühitdən təsir edən təbiət amillərini öryənən elm sahələri."--Acategory 17:40, 18 Sentyabr 2010 (UTC)
Etiraz etmirəm.--Vago 06:19, 20 Sentyabr 2010 (UTC)

İstifadəçi MrArifnajafovun məqalənin "biologiya" yarımhissəsinə hüceyrə haqqında böyük bir məlumatı yerləşdirməsi bilogiya bölümünün məzmunun dəyişərək "hüceyrə" məqaləsinə çevrilməsinə səbəb olur. "Biologiya" yarımhissəsinin verilməsində məqsəd məqalə ilə tanış olanda təbiət elmərindən biri kimi məhz biologiya haqqında məlumat verməkdir. Kimlərsə daha geniş məlumat əldə etmək istəyərsə əsas məqalə kimi daxili keçid ilə biologiya və ya məqalə kimi hüceyrə məqaləsinə keçə bilər. Əlavə məlumatların lazım olduğundan çox verilməsi bir qayda olaraq məqalələri ağırlaşdırır və əsas məqsədin yerinə yetirilməsinə mane olur.

Nəcəfovun çəkdiyi zəhməti nəzərə alaraq onun etdiyi əlavə silinərək hüceyrə məqaləsinə yerləşdirilmişdir. Buna qədər o məqalədə Nəcəfovun əlavəsindəki informasiya yox idi.--Acategory 05:51, 30 Sentyabr 2010 (UTC)

"Qiymətləndirməyə" görə sağ olun. Biologiya bölməsi hüceyrə, hüceyrə nəzəriyyəsi, genetika, təbii seçmə, ekologiya, fiziologiya və s. qısa informativ yarım bölmələrinə ayrılsa idi pis olardı bəyəm? Yenə də Özünüz bilərsiniz, nə isə çox bəsit... "mən əl ayağımı yuyuram" sağ olun.

P.S. Hər bir qırmızı keçidi iki-üç kəlmə ilə göyərtmək məsələ həlli deyil. Baş aldatmaqdır.--MrArifnajafov 09:54, 30 Sentyabr 2010 (UTC)

Hüceyrə nəzəriyyəsinin formalaşması bəlkəm təbiət elminə aid deil?!--MrArifnajafov 16:42, 30 Sentyabr 2010 (UTC)

Nəcəfov, xahiş edirəm cavabımı səbrlə və diqqətlə oxuyasınız :

  1. Azərbaycan Vikipediyasında çox zəhmətkeş və bilikli bir kollektiv olduğunu görür və buna ürəkdən sevinirəm.
  2. Vikipediyamızda elmə aid məqalələrin olmasında maraqlıyam və bu sahədə özümün kiçik töhvəmi verməyə çalışıram. Bununla belə fəaliyyətimdən narazıyam.
  3. Qeyd etməliyəm ki, Sizin fəaliyyətinizdə elm yönümlü çalışqanlıq görür, uğurlarınızı diqqətlə izləyir və Sizinlə birlikdə sevinirəm.
  4. Bir mütəxəssis kimi Hüceyrə nəzəriyyəsi məqaləsini yenidən və fundamental işləməyinizə sevinirəm və çox istərdim ki, onu seçilmiş məqaləyə təqdim edəsiniz. Bacarığınıza bələd olduğumdan söz verirəm ki, oxumadan onu birinci mən dəstəkləyəcəyəm.
  5. Gözəl işləməyə başladığınız Hüceyrə nəzəriyyəsi təbiət elmilərindən biri olan biologiyanın əsas kareqoriyalarından biridir.
  6. Sizin hüceyrə haqqında etdiyiniz düzəliş bijlogiya yarlmsəhifəsinin əsas məzmununu xeyli dəyişdidiyinə görə mən onu başqa məqaləyə keçirmək məcburiyyətində qaldım.
  7. Təbiət elmləri tipli məqalələrin quruluşu bir qayda olaraq mövzu haqqında yığcam, ancaq tam anlayışlı informasiyanın verilməsini tələb edir.
  8. Qəbul edirəm ki, məqaləyə hələ xeyli əlavə informasiya yerləşdirmək olar. Ancaq bu məqalənin həcmini sonsuz ölcüdə böyüməsinə gətirib çıxara bilər.
  9. Məqalə onsuz da AzVikinin ən həcmli məqalələrindən birinə çevrilib, ancaq hesab edirəm ki, bu həcmdə və formatda belə mövzu ilə maraqlanan hər bir kəsə lazımi və dolğun informasiya verə bilər.
  10. Və sonuncu. Məqalə ətrafında poemikalar göstərir ki, Viki dostlarımızın enerjisi çoxdur, elə isə gəlin onu yeni və seçilmiş məqalələrin yaradılmasına yönəldək.--Acategory 17:41, 30 Sentyabr 2010 (UTC)

Bir həkim kimi deyə bilərəm ki, bu ifadə: xəstəliklərin mikrob nəzəriyyəsinin irəli sürülməsi ifadəsi məntiqsizdir. --MrArifnajafov 12:14, 8 Oktyabr 2010 (UTC)

dəqiq elmlərRedaktə

səhv etmirəmsə azərbaycanda bu termin daha çox istifadə olunur --aruz (müzakirə) 08:45, 24 sentyabr 2016 (UTC)

"Təbiət elmləri" səhifəsinə qayıt.