Müzakirə:Talan

Bu səhifədə müzakirə yoxdur.

Məqalədə hansısa mənbənin göstərilməsinə ehtiyac varmı? --Baskervill 12:55, 29 fevral 2012 (UTC)

Mənbəsiz şablonunun məqalədən götürülməsini təklif edirəm.--Baskervill 13:00, 29 fevral 2012 (UTC)

Azərbaycan dilində poqrom sözü varmı? Yox. Azərbaycanca bu söz talan deməkdir. --►Safir yüzüklü Ceklimesaj 13:10, 29 fevral 2012 (UTC)

O zaman bu sözü talan sözü ilə əvəz etmək nə dərəcədə düzgündür?--Baskervill 13:11, 29 fevral 2012 (UTC)

Burada bir məsələ var. Məqalə hansısa talançılıq hallarından yox, konkret poqromlardan, insanların dini və ya milli mənsubiyyətlərinə görə öldürülmələri və ya qovulmamalarından söhbət gedir. Bu tərcümə olunası ifadəsi deyil, deyərdim ki, termindir. Mən poqrom variantı ilə razıyam. --N KOzi FORVM 13:13, 29 fevral 2012 (UTC)

Azərbaycan dilində "poqrom" sözünün olması və məqalədə göstərilən məna ifadə etməsi şübhə doğurur. Ya bu mənada mənbə göstərmək lazımdır, ya da məqalədə geniş və dəqiq yazmaq lazımdır, məsələn, rus dilində olan bu söz Rusiyada yəhudi qırğınları göstərmək üçün istifadə olunmuş..., sonradan ermənilər də ondan gen-bol istifadə etmiş və s... --Melikov Memmedemail 13:14, 29 fevral 2012 (UTC)

Bu söz termin kimi işlədilir. Azərbaycan dilində bu barədə kifayət qədər elmi araşdırmalar aparılmadığından bu söz yoxdur, daha dəqiq isə bu barədə mən heç Azərbaycan dilində nəsə yazıldığını da eşitməmişəm. --N KOzi FORVM 13:17, 29 fevral 2012 (UTC)
Symbol thumbs up.svg --Baskervill 13:28, 29 fevral 2012 (UTC)
Deməli Vikipediyanın əsas prinsipi, iddianın "yoxlanılabilir olması" pozulub. --Melikov Memmedemail 13:24, 29 fevral 2012 (UTC)
Nə cür? --N KOzi FORVM 13:26, 29 fevral 2012 (UTC)
İddia olunr ki, Azərbaycan dilində bu mənada belə bir termin var. en:Wikipedia:Verifiability görə hər iddia mütləq mənbə əsasında yoxlanıla bilər. Biz isə onun necə yazıldığını belə bilmirik, deməli əlimizdə heç bir etibarlı mənbə yoxdur və bu mənada en:Wikipedia:Verifiability pozulub. Ən qəribəsi AzVikinin özündə vikipediyanın ən əsas prinsipi olan en:Wikipedia:Verifiability üçün termin belə hələ yoxdur.--Melikov Memmedemail 13:40, 29 fevral 2012 (UTC)
Siz bu mövzuda Azərbaycan dilində yazılmış hansısa bir mənbə göstərə bilərsinizmi? --N KOzi FORVM 13:45, 29 fevral 2012 (UTC)
Məqalənin özündən üç dəfə böyük müzakirə səhifəsinin yaranmasını düzgün hesab etmirəm. Son müzakirə olunan məsələnin isə bu məqalə ilə əlaqəsi yoxdur. Vüqar bəy düzgün qeyd etdi, bu söz termindir və tərcümə olunmur. --Baskervill 13:59, 29 fevral 2012 (UTC)

@Hörmətli N KOzi FORVM, elə mən də Siz deyəni deyirəm, Azərbaycan dilində məqalədə göstərilən termin işlədilməsi göstərən mənbə yoxdur. @Hörmətli Baskervill, məqalənin özündən üç dəfə böyük müzakirə ona görə oldu ki, mənbəsiz şablonu qoyulubsa mütləq mənbə göstərilməlidir, heç bir müzakirəsiz, iddianı yazan şəxs belə halda mənbə göstərməyə borcludur. Yəni adi qaydalara əməl olunmur, bu səbəbdən də belə müzakirələr alınır, nə üçün təəccüblənirsiniz? --Melikov Memmedemail 14:12, 29 fevral 2012 (UTC)

Məmməd müəllim mən demək istəyirəm ki, nəinki bu termin işlədilməyib, hətta bu barədə mən heç bir başqa terminin də işlədilməsini görməmişəm. Bəlkə də, təəccüblü olsa da, Baskervill Azərbaycan dilində bu barədə ilk yazan insandır. --N KOzi FORVM 14:17, 29 fevral 2012 (UTC)
Bəzən elə sözlər olur ki, Azərbaycan dilində onun qarşılığını tapmaq çətinlik yaradır. "Poqrom" da buna misallardan biridir. Məsələn, şəxsən mən həmişə tərcümələrdə bu sözü elə olduğu kimi saxlamışam. Yəni "talan", "tarmar", "qırğın", "çapıb-talama" və s. bu kimi bizim sözlər tam mahiyyəti açmır. Ona görə hələlik elə "poqrom" saxlasaq yaxşıdır. Söz rus sözüdür (погром), kökü də "громить" (dağıtmaq, tar-mar etmək, darmadağın etmək, viran etmək) sözündəndir.--Sortilegus 15:42, 29 fevral 2012 (UTC)
Hər kəs təsdiq edir ki, Azərbaycan dilində "Poqrom" sözü üçün mənbə yoxdur. O zaman yaxşı olardı bu adda məqalə yaradılmasın, əgər yaradıırsa heç olmasa mütləq bu barədə ətraflı izahat yazılmalıdır. Məqalədə bu mənada dəyişikliklər etdim.--Melikov Memmedemail 06:10, 1 mart 2012 (UTC)

Çox sadə bura azərbaycandilli vikipediyadır, əgər rus dilində nəsə yazmaq istəyirsinizsə rusdilli vikipediyadan yararlana bilərsiniz. Poqrom sözü azərbaycan dilinə talan deməkdir, vəssalam, bunun ikinci ya üçüncü variantı yoxdur.Aqrikola22:29 01.05.2014

"Talan" səhifəsinə qayıt.