Məcmuə — məqalələrin, elmi, yaxud bədii əsərlərin toplu şəkildə çap olunduğu dövri nəşr; jurnal. Ərəb mənşəli söz, ümumi isimdir. Məsələn: "Molla Nəsrəddin" məcmuəsi, "Qobustan" məcmuəsi və s.[1] "Məcmuə" anlayışı, dilimizdə jurnal mənasını ifadə etsə də, fərqli anlama malikdir. Əsasən məqalə, bədii və yaxud elmi-tənqidi əsərlərin birgə, cəm halda dərc olunduğu toplu mənasını ehtiva edir.

Həmçinin bax

redaktə

İstinadlar

redaktə
  1. "Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti: dörd cilddə /tərt.: Ə.Orucov (rəhb. və ümumi red.), B.Abdullayev, N.Rəhimzadə; nəşrə hazırl., təkmilləşdirəni və red. A.Axundov; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu. — Bakı: Şərq-Qərb, 2006. — 671 s." 2023-08-03 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2022-06-18.