Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodiki və İxtisasartırma Mərkəzi

(Mədəniyyətşünaslıq üzrə Elmi-Metodiki Mərkəz səhifəsindən istiqamətləndirilmişdir)

Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodiki və İxtisasartırma Mərkəzi (MEMİM) — Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin strukturuna daxil olan elmi-metodiki təşkilatdır.

Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodiki və İxtisasartırma Mərkəzi
Azərbaycan Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyi
Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodiki və İxtisasartırma Mərkəzi
MEMİM logo.png
Ölkə: Azərbaycan Azərbaycan
Yaradılıb: 1939
Tabeçilik: Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi
Ünvan: Bəşir Səfəroğlu küçəsi 144, Bakı, Azərbaycan AZ 1009
Əvvəlki Mədəniyyətşünaslıq üzrə Elmi-Metodiki Mərkəz
Rəhbərlik
Rəhbər: Asif Usubəliyev
Müavin: Leyla Mehdiyeva

Ramazan Şabanov

Sayt
memm.az

Ümumi məlumatRedaktə

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodiki və İxtisasartırma Mərkəzi mədəniyyət sahəsinin inkişafına xidmət edən elmi qurumdur.

Mərkəz Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyindədir.

Mərkəz öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını, Azərbaycan respublikasının qanunlarını, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin sərəncam və qərarlarını, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin əasnaməsini, əmr və kollegiya qərarlarını və mərkəzin əsasnaməsini rəhbər tutur.

Mərkəz öz vəzifə və hüquqlarını həyata keçirərkən elmi-tədris müəssisləri, profilinə uyğun yaradıcılıq ittifaqları və qeyri-hökumət təşkilatları ilə qarşılıqlı surətdə fəaliyyət göstərir.

Mərkəz öz işini Mədəniyyət Naziri tərəfindən təsdiq edilmiş illik planlar əsasında təşkil edir.

Mərkəz Bakı şəhərində yerləşir.

Mərkəzin fəaliyyət istiqamətləriRedaktə

 • Müvafiq sahənin inkişafına xidmər edir
 • Nazirlik tərəfindən verilən göstəriş və tapşırıqları vaxtında və dəqiqliklə yerinə yetirir
 • Mədəniyyətin tədqiqinə, təhlilinə və təbliğinə xidmət edən elmi araşdırmalar aparılmasını təmin edir
 • Elmi qurumlar və qeyri-hökumət təşkilatları ilə əməkdaşlıq edir və mədəniyyətin inkişafına xidmət edə bilən layihələri yazır
 • Qanunvericiliklə və Nazirliyin qüvvədə olan əsasnaməsilə müəyyən edilmiş digər istiqamətlərdə fəaliyyət göstərir.

Mərkəzin vəzifələriRedaktə

 • mərkəz öz əsasnamə ilə müəyyən edilmiş fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq aşağıdakı vəzifələri yerinə yetirir:
 • maddi və qeyri-maddi mədəni irs nümunələrinin qorunması və təbliği sahəsində respublikanın mədəniyyət müəssisələrinə elmi-metodiki kömək sisteminin təşkil edilməsi;
 • xalq yaradıcılığı fəaliyyətinin inkişafına dair elmi tövsiyyələrin hazırlanması;
 • mədəni istirahət fəaliyyəti sahəsində tədqiqat işlərinin aparılması;
 • dövlət proqramlarının həyata keçirilməsi sahəsində öz səlahiyyətləri çərçivəsində Nazirliyin tapşırıqlarının yerinə yetirlməsi;
 • müvafiq sahənin inkişafı naminə qeyri-hökumət təşkilatları ilə fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi;
 • qabaqcıl beynəlxalq təcrübəni nəzrə almaqla, müvafiq sahədə elmi-metodiki nailiyyətlərin tətbiq edilməsinin təmin edilməsi;
 • müvafiq sahəyə ayrılan büdcə vəsaitləri, kreditlər, qrantlar və digər maliyyə vəsaitlərindən təyinatı üzrə səmərəli istifadə olunmasının təmin edilməsi;
 • Mərkəzin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində öz səlahiyyətləri daxilində tədbirlərin görülməsi;
 • Mərkəzin fəaliyyəti ilə bağlı Nazirlikdən daxil olan sənədlərin icra olunması;
 • öz səlahiyyətləri daxilində sərəncamda olan dövlət əmlakının səmərəli istifadəsinə nəzarətin həyata keçirilməsi;
 • müvafiq sahəyə maliyyə yarımlarının cəlb edilməsi məqsədi ilə öz səlahiyyətləri daxilində yerli təşkilatlarla əməkdaşlıq əlaqələrinin yaradılması;
 • müvafiq sahəyə investisiyaların cəlb edilməsi və onların səmərəli istifadəsi üçün əlverişli şəraitin yaradılmasına dair müvafiq təkliflərin hazırlanması;
 • müvafiq sahəyə aid olan beynəlxalq müqavilələrə qoşulmaq barədə Nazirliyə aidiyyatı təkliflərin hazırlanması;
 • müvafiq sahəyə aid olan məsələlərin həlli məqsədi ilə müvəqqəti işçi qruplarının və elmi şüraların yaradılması;
 • elmi və publistik mətbu orqanların yaradılması;
 • müvafiq sahəyə həsr olunan elmi konfranslar, seminarlar, simpoziumlar və görüşlərin təşkil edilməsi;
 • müvafiq sahəyə aid olan elmi-tədqiqat işləri aparılması və respublikanın elmi mətbu orqanlarında məqalələrin nəşr edilməsi;
 • mədəni infrastruktura daxil olan subyektlərin fəaliyyətinin vəziyyətinin təhlil edilməsi və sahənin təkmilləşdilməsi məqsədilə Nazirliyə məsələ ilə əlaqədar müvafiq təkliflərin verilməsi;
 • mədəni infrastrukturanın təkmilləşdirilməsinə xidmət edə biləcək layihələrin hazırlanması;
 • müvafiq sahəyə aid olan və konkret məsələlərin həllinə xidmət edə bilən sosioloji sorğuların aparılması;
 • məsəniyyət müəssisələri işçilərinin peşəkar hazırlıq səviyyəsinə və yoxlanılmasına dair müvafiq tələblər sisteminin hazırlanması və təsdiq etmək üçün Nazirliyə təqdim olunması;
 • mədəniyyət müəssisələri işçilərinin müvafiq sahələr üzrə attestasiya aparılmasına dair sənədlərin hazırlanması;
 • Nazirliyin sistemində mövcud təhsil müsəssisəələri üçün metodiki vəsaitlərin hazırlanması;
 • Nazirliyin sistemində mövcud uşaq musiqi, incəsənət və rəssamlıq məktəblərində təlim-tərbiyə proseslərinin təkmilləşdirilməsinə dair tədqiqatların aparılması və müvafiq təkliflərin hazırlanması;
 • Nazirliyin sistemində mövcud muzeylərdə çalışan elmi işçilərin attestasiyasına dair müvafiq sənədlərin hazırlanması;
 • Nazirliyin sistemində mövcud muzeylərdə elmi işinin təkmilləşdirilməsinə dair təkliflərin hazırlanması;
 • müvafiq sahəyə aid olan beynəlxalq müqavilələrin (sazişlərin) layihələrinişləyib hazırlanması və Nazirliyə təqdim olunması;
 • mədəniyyətə və mədəniyyətşünaslığa dair müvafiq məlumatların informasiya bazasının yaradılması;
 • müvafiq sahə üzrə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının aidiyyəti elmi inistutları ilə sıx əlaqələrin yaradılması;
 • fəaliyyət istiqamətləri uyğun olaraq qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər vəzifələrin yerinə yetirilməsi.

TarixRedaktə

Azərbaycan Kommunist (bolşeviklər) Partiyasının Mərkəzi Komitəsinin “Azərbaycan SSR bədii özfəaliyyətinin canlandırılması və inkişafı haqqında ” qərarına əsasən bədii özfəaliyyət yaradıcılığının mərkəzləşdirilməsi məqsədilə 1939-cu ildə Azərbaycan SSR Xalq Komissarlar Soveti yanında İncəsənət İşləri İdarəsi tərəfindən mövcud Musiqi üzrə Elmi-Tədqiqat kabineti və “26-lar” Sarayının bazasında Respublika Xalq Yaradıcılığı Evi təsis edilmişdir.

1975-ci ildən Azərbaycan SSR Mədəniyyət Nazirliyinin Aşıq Ələsgər adına Respublika Xalq Yaradıcılıq Evi kimi fəaliyyətini davam etmişdir.

Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 16 aprel 1979-cu il tarixli 165 saylı “Bədii özfəaliyyət yaradıcılığının gələcək inkişafı haqqında” qərarına əsasən Azərbaycan SSR Mədəniyyət Nazirliyinin əmri ilə 1 sentyabr 1980-ci il tarixdə Azərbaycan SSR Mədəniyyət Nazirliyinin Xalq Yaradıcılığı və Mədəni-maarif işi üzrə Elmi-Metodiki Mərkəzi yaradılmışdır.

3 may 1990-cı il tarixdən Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodiki Mərkəzi.

30 yanvar 2006-cı il tarixdən Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodiki Mərkəzi.

1 sentyabr 2007-ci il tarixdən Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Mədəniyyətşünaslıq üzrə Elmi-Metodiki Mərkəzi.

20 aprel 2018-ci il tarixdən Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mədəniyyətşünaslıq üzrə Elmi-Metodiki Mərkəzi.

yanvar 2019-cu il tarixdən Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodiki və İxtisasartırma Mərkəzi.

Struktur bölmələrRedaktə

 • Müdiriyyət
 • Tətbiqi kulturologiya şöbəsi
 1. Mədəni irs nümunələrinin tətbiqi sektoru
 2. Analitik arayışların hazırlanması sektoru
 • Mədəniyyət və incəsənət təsisatlarla iş üzrə şöbə
 1. Muzey işi sektoru
 2. Xalq yaradıcılığı və qoruqlarla iş sektoru
 3. İncəsənət müəssisələr ilə iş sektoru
 • Bədii təhsil şöbəsi
 1. Tədris prosesinin təkmilləşdirilməsi sektoru
 2. Təlim və monitorinqlərin təşkili sektoru
 • Mədəni turizm və innovasiyalar şöbəsi
 1. Mədəni turizm sektoru
 2. İnnovativ layihələr sektoru
 • Təbliğat və informasiya təminatı şöbəsi
 1. İnformasiya təminatı sektoru
 2. Təqdimatların hazırlanması sektoru
 3. Mədəniyyət sahəsində İKT-nin tətbiqi sektoru
 • Yardımçı heyət

TərəfdaşlarRedaktə

Çap məhsullarıRedaktə

Metodiki tövsiyə və vasitələrRedaktə

2015Redaktə
 • “İnformasiya-analitik fəaliyyətin təşkili və metodları” Elxan Abdullabəyov
 • “Özfəaliyyət teatr tamaşalarında qrim və geyimdən istifadə qaydaları” Rafiq Quliyev və Abdurahman Əmirxanov
 • “Şəhər (rayon) mədəniyyət mərkəzləri və filiallarının ideoloji əhəmiyyəti və hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsi işinin təşkili” Məzahir Qarayev və Afaq Ağayeva
 • “Şəhər (rayon) Mədəniyyət mərkəzləri və onların filiallarında mədəni-kütləvi tədbirlərin təşkili işinin əsasları” Elnarə Hacıyeva
 • Şəhər (rayon) mədəniyyət mərkəzləri və filiallarında mədəni-kütləvi tədbirlərin təşkili və xalq oyunları işinin əsasları” Elnarə Hacıyeva və Nadir Məmmədov
 • “Muzey və muzey tipli müəssisələrdə turistlərlə işin təşkili və ekskursiyaların aparılmasının əsasları” Aygün Balabəyova
 • Həvəskar rəssamlar üçün “Təsviri sənət metodikası” Vəfa Yuzbaşeva
 • “Mədəniyyət müəssisələrində ictimaiyyətlə əlaqələr işinin təşkili üzrə ilkin biliklər” Pərvanə Hüseynova
 • “Məktəblilərin muzey və muzey tipli müəssisələrə cəlb olunması və muzeylərin təbliği işinin əsasları” Pakizə Almazova
2016Redaktə
 • “Şəhər (rayon) Mədəniyyət mərkəzləri və onların filiallarında özfəaliyyət dərnəklərinin təşkili” I hissə Cəlal Həziyev
 • “Kitabxanalarda istifadəçilər üçün “Yay məktəbinin” təşkili” Elnarə Hacıyeva
 • “Müasir ekspozisiya tərtibatında işıq və rəng amili” I hissə Məhbubə Əbilova
 • “İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarının mədəniyyət müəssisələrində tətbiqi üzrə ilkin biliklər” Toğrul Hidayətzadə
 • “Vokal ixtisasının tədrisinə dair” Leyla Rzayeva və İradə Xəlilova
 • “Mədəniyyət müəssisələrində ictimaiyyətlə əlaqələr işinin təşkili” II hissə Pərvanə Hüseynova
 • “Uşaq xoru və onunla işin mahiyyəti” Leyla Rzayeva və Məhin Orucova
 • “Mədəniyyət müəssisələrinin əməkdaşları üçün sosial şəbəkələr haqqında ilkin biliklər” Elxan Abdullabəyov
 • “Mədəniyyətin təbliğində Facebook sosial şəbəkəsininrolu və təhlükəsiz istifadə qaydaları” Nurəddin Babayev
 • “Azərbaycan xalq rəqslərindən təlim prosesində istifadə - pedaqoji problem kimi” Natiq Mustafayev
 • “Xalq tamaşalarının və oyunlarının səhnələşdirilməsi qaydaları” Elnarə Hacıyeva
 • “Dəyirmi masaların təşkili qaydaları” Məzahir Qarayev
 • “Muzeylərdə uşaq ekspozisiyalarının təşkili” Aygün Balabəyova
 • “Muzey və muzey tipli müəssisələrdə bədii tərtibat işinin əsasları” Məhbubə Əbilova
2017Redaktə
 • “Aşıq sənətinin tədrisi və metodikasına dair” Etibar Nadiroğlu
 • “Mədəniyyət müəssisələrində İnternet və internet brauzerlərindən istifadə Qaydaları” Toğrul Hidəyətzadə
 • “Kamança ixtisasının tədrisinə dair” Leyla Rzayeva və Mehriban Əliyeva
 • “Özfəaliyyət teatrında həvəskar aktyorlarla rejissor işi” Abdurahman Əmirxanov
 • “Xalq teatrlarında tamaşanın hazırlanması prosesi” İlahəxanım Qurbanova
 • “Heydər Əliyev Mərkəzlərində Ulu Öndər məfkurəsinin və Azərbaycançılıq ideologiyasının təbliği yollarına dair” Pərvanə Hüseynova
 • “Muzey və muzey tipli müəssisələrin ekspozisiyalarının bədii memarlıq həlli haqqında” Məhbubə Əbilova
 • “Muzey və muzey tipli müəssisələrdə marketinq işinin təşkili” I hissə Pakizə Almazova
 • ”Muzey fondlarında foto və video materialların sənəndləşdirilməsi” Sevinc Qasımova
 • “Məhdud fiziki imkanlı şəxslərin sosial-mədəni həyata adaptasiyasında muzey və muzey tipli müəssisələrin rolu” Aygün Balabəyova
 • “Mədəniyyət müəssisələrində onlayn treninqlərin təşkili metodikası” Pərvanə Hüseynova
 • “Muzey və muzey tipli müəssisələrində ekskursiya işinin təşkili” Məhbubə Əbilova
 • “Muzey işində informasiya texnologiyaları: virtual eksponatlar, internet kataloqlar” Sevinc Qasımova
 • “Uşaq ədəbiyyatının qavranılmasının sosial-psixoloji xüsusiyyətləri” Aynurə Xudanlı
 • “Şəhər (rayon) Mədəniyyət mərkəzləri və onların filiallarında dram və bədii qiraət dərnəyinin təşkili” Əkbər Rüstəmov
 • “Dərnəklərin yaradılması və fəaliyyəti” İlahəxanım Qurbanova
 • “Muzey işinin modernləşdirilməsi: Əsas istiqamətlər” I hissə Aygün Balabəyova
 • “Muzey fondlarında əlyazmaların mühafizə qaydaları” Sevinc Qasımova
 • "Şəhər (rayon) mədəniyyət mərkəzləri (filialları ilə birlikdə), digər mədəniyyət evləri və klublarda birliklərin (kollektiv, dərnək, kurs və s.) təşkili" Elnarə Hacıyeva
 • "Klub işinin təşkili" Elnarə Hacıyeva

Digər:Redaktə

2016Redaktə
 • “Qarabağ əfsanələri” açıqçalar
 • “Qarabağ mifləri” açıqçalar
 • “Heydər Əliyev mərkəzlərinin ekspozisiyalarının nümunəvi tematik strukturu” Pakizə Almazova
 • “8-13 yaşlı uşaqlar üçün Yeni il şənliyinin ssenarisi” Sevinc Qasımova
 • “5-7 yaşlı uşaqlar üçün Yeni il şənliyinin ssenarisi” Sevinc Qasımova
 • “Gənc və yeniyetmələr üçün Yeni il şənliyinin ssenarisi” Sevinc Qasımova
 • “Uşaq musiqi və incəsənət məktəbləri üçün ümumi musiqi ədəbiyyatı fənni üzrə gündəlik dərs planı” (5-7 illik təhsil üzrə) Səadət Təhmirazqızı və Aygün İsgəndərova
 • “Musiqi savadı və musiqi dinləmə” fənni üzrə gündəlik dərs planı (5-7 illik təhsil üzrə) Rauf İmanov və Lalə Musayeva
 • “Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları” fənni üzrə gündəlik dərs planı (11 illik təhsil üzrə) Rauf İmanov, Yusif Vəliyev və Lalə Musayeva
 • “Ümumi fortepiano” (5-7 illik təhsil üzrə) proqram Natiq Mustafayev, İlhamə Hüseynova və Yeganə Mustafayeva
2017Redaktə
 • “Qarabağ lətifələri” açıqçalar
 • “Xanəndəlik ixtisası üzrə proqram” Rauf İmanov və Zəbulla Quliyev
 • “Muzey əməkdaşlarının vəzifə öhdəliklərinə dair təlimat” Pakizə Almazova
 • “Saksofon sinfi üçün tədris metodikası və proqram” Rauf İmanov və Fariz Məmmədzadə
 • “Nağıl otağı və nağıl guşəsi üçün təlimat” Günay Əliyeva
 • “4-8 yaşlı uşaqlar üçün 1 iyun Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi gününə həsr olunmuş şənliyin ssenarisi” Əkbər Rüstəmov
 • “Uşaq musiqi və incəsənət məktəbləri üçün Azərbaycan musiqi ədəbiyyatı fənni üzrə gündəlik dərs planı” (5-7 illik təhsil üzrə) Leyla Rzayeva, Nüsabə Quliyeva, Aygün İsgəndərova
 • “Uşaq musiqi və incəsənət məktəbləri üçün “Üzdən oxu” fənni üzrə proqram” Natiq Mustafayev
 • “Ritmika fənni üzrə proqram” Rauf İmanov və Lalə Musayeva

Metodiki şuraRedaktə

Mədəniyyətşünaslıq üzrə Elmi-Metodiki Mərkəzin Metodiki Şurası Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Mədəniyyətşünaslıq üzrə Elmi-Metodiki Mərkəzinin 5 yanvar 2018-ci il tarixli 001 saylı əmri ilə yaradılmışdır.

Mədəniyyətşünaslıq üzrə Elmi-Metodiki Mərkəzin Metodiki Şurası elmi-metodiki vəsaitlərin keyfiyyətini, mədəniyyətşünaslıq sahəsində maarifçilik prosesinin kreativliyini sürətləndirən, sahənin inkişafı naminə elm və mədəniyyətin qarşılıqlı əlaqəsini təmin edən, onun elmi-metodiki təminatını daim yüksəltməyə xidmət edən istiqamətverici, qərarverici məsləhət orqanıdır.

Metodiki Şura mütərəqqi ideya və kreativ təşəbbüsləri mədəniyyət sahəsində koordinasiya edir, təklif və rəylərini bildirir; mədəniyyətşünaslıq sahəsində məsələləri müzakirə edir, qərarlar verir; mədəniyyət işçilərinin təkmilləşdirilməsini təşkil edir, (konfranslar, seminarlar, elmi–metodiki nəşrlər, metodiki bülletenlər, yaradıcılıq sərgiləri və s.) müxtəlif tədbirlərin həyata keçirilməsi işlərini müzakirə edir, təkliflər verir; mədəniyyət sahəsində çalışan əməkdaşların elmi və elmi-metodiki fəaliyyətlərini koordinasiya edir; vacib elmi-metodiki problemlərin MEMM-in Elmi Şurasında müzakirə edilməsinə hazırlıq işləri görür; digər müvafiq elmi-metodiki şuralarla əlaqələr qurur.

Debat klubRedaktə


Təlim mərkəziRedaktə


TədbirlərRedaktə

2015Redaktə
 • 17.09.2015 – Beynəlxalq Sülh Gününə həsr olunmuş dəyirmi masa
 • 01.10.2015 – Mədəniyyətşünaslıq üzrə Elmi-Metodiki Mərkəzdə İlk elmi seminar, hal-hazıra kimi həmin seminarların sayı 15 çatmışdır
 • 06.10.2015 – Ağdam rayon Qaradağlı, Qiyaslı, Əfətli, Güllücü, Əhmədağalı və Xındırıstan kənd uşaq müsiqi məktəblərinə metodiki kömək
 • 13.10.2015 – Üzeyir HacıbəyovMüslüm Maqomayevin 130-illik yubileyinə həsr olunmuş ədəbi-bədii tədbir
 • 09.10.2015 – Şamaxıda Azərbaycanın xalq şairi, dramaturq, ədəbiyyətşünas və ictimai xadim Bəxtiyar Vahabzadənin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş dəyirmi masa
 • 10.10.2015 – İsmayıllının Lahıc qəsəbəsində rayon icra hakimiyyətinin, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Mədəniyyətşünaslıq üzrə Elmi-Metodik Mərkəzin, AMEA-nın Folklor İnstitutununBakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə “Multikulturalizm və Azərbaycan folkloru” mövzusunda dəyirmi masa
 • 20.10. 2015 – R.İmanovun “Oqtay Rəcəbov” adlı kitabının, Mərkəz tərəfindən respublikada fəaliyyət göstərən uşaq musiqi, incəsənət və rəssamlıq məktəbləri üçün xalq çalğı alətləri, simli alətlər, xor, rəssamlıq, fortepiano, xanəndəlik, vokal, rəqs ixtisasları, solfecio, xalq musiqi yaradıcılığı, dirijorluğun əsasları, musiqi ədəbiyyatı, harmoniya fənləri üçün hazırlanmış tədris proqramlarının və metodiki vəsaitlərin (cəmi 30 ad) təqdimatı
 • 25.10. 2015 – Azərbaycan Xalça Muzeyində “Milli mədəniyyətimizin beynəlxalq arenada tanıdılması və bu istiqamətdə vətəndaş cəmiyyətinin rolu” adlı seminar
 • 03.11.2015 – “Gənc mədəniyyət işçilərinin koordinasiya kreativ qrupu” təsis toplantısı
 • 05.11.2015 – Şamaxı şəhər İncəsənət Təhsili Mərkəzində xanəndəlik ixtisası üzrə elmi-metodiki seminar
 • 13.11.2015 – Beyləqan rayonunda “Gənc mədəniyyət işçilərinin koordinasiya kreativ qrupu”-nun idarə heyətinin növbəti səyyar iclası
 • 19.11.2015 – İsmayıllı rayonunda "Mədəniyyət Mərkəzlərində mövcud kompüter bilikləri və onların texniki bazasının vəziyyətinin araşdırılması" üzrə monitorinq
 • 19.11.2015 – Balakən rayonunda “Gənc mədəniyyət işçilərinin koordinasiya kreativ qrupu” - nun idarə heyətinin növbəti səyyar iclası
 • 20.11.2015 – “Azərbaycançılıq və milli şüur ideyası” adlı Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağı Gününə həsr olunmuş sərgi-müsabiqə
 • 20.11.2015 – “Unudulmaqda olan Xalq yaradıcılıq nümunələrini dirçəltmək” mövzusunda seminar
 • 20.11.2015 – Nizami adına AMEA Ədəbiyyat İnstitutu ilə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Mədəniyyətşünaslıq Mərkəzi arasında əməkdaşlığa dair memorandumun imzalanması
 • 26.11.2015 – Sosial şəbəkələrdə “Kəlağayı günü” adlı internet-aksiyası
 • 01.12.2015 – “Kitabi-Dədə Qorqud”un alman dilinə tərcüməsi və nəşrinin 200 illiyinə həsr olunmuş “Dəyirmi Masa” və AMEA-nın Folklor İnstitutu arasında birgə əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumunun imzalanması
 • 01.12.2015 – Hacıqabul şəhərində uşaq musiqi, incəsənət və ümumtəhsil məktəblərin arasındakı əlaqələrin monitorinqi
 • 04.12.2015 – “Milli irsə dəstək olaq” adlı flaşmob
 • 10.12.2015 – “Qeyri-maddi mədəni irs nümunəsi olan tarın tədqiqi” mövzusunda tədbir
 • 10.12.2015 – Kürdəmir şəhərində uşaq musiqi, incəsənət və ümumtəhsil məktəblərin arasındakı əlaqələrin monitorinqi
 • 15.12.2015 – Mədəniyyət üzrə ixtisaslaşmış jurnalistlərlə «Mədəniyyətimizin təbliğində informasiya amili» seminar
 • 18.12.2015 – Kürdəmirdə “Gənc mədəniyyət işçilərinin koordinasiya kreativ qrupu”nun I ümumrespublika toplantısı
 • 22.12.2015 – 31 Dekabr - Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Gününə həsr olunmuş «Xalq sənətkarlarının Respublika interaktiv sərgisi»
 • 23-25.12.2015 – Cəlilabadda uşaq musiqi və incəsənət məktəblərinin monitorinqi
2016Redaktə
 • 13-17.01.2016 – Xızı, SiyəzənŞabran rayonlarında uşaq musiqi və incəsənət məktəblərinə metodiki kömək xarakterli təlimlər
 • 19.01.2016 – 20 Yanvar faciəsi ilə bağlı “Anım mərasimi”
 • 21-23.01.2016 – Quba, Qusar, Xaçmaz rayonlarında uşaq musiqi və incəsənət məktəblərinə metodiki kömək xarakterli təlimlər
 • 25.01.2016 – “Gənc mədəniyyət işçilərinin koordinasiya kreativ qrupu”nun SiyəzənŞabran, Xızı rayonlarda görüş
 • 29.01.2016 – Mərkəzinin direktoru Asif Usubəliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodiki Mərkəzinin direktoru Nizami Əzizəliyev ilə işgüzar görüş
 • 02.02.2016 – Misir Ərəb Respublikasının Azərbaycandakı səfirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən Misir Mədəniyyət və Təhsil Əlaqələri Mərkəzinin müdiri Əhməd Sami Elaydı Mərkəzin direktoru Asif Usubəliyev ilə görüş
 • 05.02.2016 – “Gənc mədəniyyət işçilərinin koordinasiya kreativ qrupu”nun Xaçmaz Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyində növbəti görüş
 • 01-11.02.2016 – Bərdə, GöyçaySaatlı rayonlarında uşaq musiqi və incəsənət məktəblərinə metodiki kömək xarakterli təlimlər və metodiki tövsiyyələrin təqdimatı
 • 12.02.2016 – Xırdalan şəhərində uşaq musiqi, incəsənət və rəssamlıq məktəbləri üçün Elmi-Metodiki Mərkəz tərəfindən hazırlanmış tədris proqramlarının və metodiki vəsaitlərin təqdimatı
 • 16.02.2016 – “Gənc mədəniyyət işçilərinin koordinasiya kreativ qrupu”nun üzvlərinin Sumqayıt şəhərində növbəti görüş
 • 19.02.2016 – “Arzuya bax, sevgilim...” adında Mikayıl Müşfiqin xatirə gecəsi
 • 22.02.2016 – MEMM tərəfindən ilk mərhələdə 8 (səkkiz) müxtəlif istiqaməti (muzey işi, klub işi, mədəniyyət müəssisələrində ictimaiyyətlə işin təşkili, özfəaliyyət teatrları, rəsm qalereyaları) əhatə edən metodiki vəsaitlərin təqdimatı
 • 22.02.2016 – Xocalı faciəsinin 24-cü il dönümünə həsr edilmiş "İnsanlıq fəryadı" adlı kompozisiyanın nümayişi
 • 25.02.2016 – “Müasir Mədəniyyətşünaslıq” jurnalının nəşrinə başlanması ətrafında müzakirələr
 • 04.03.2016 – “Şəhər və teatr” mövzusunda elmi-praktik konfrans
 • 09.03.2016 – Beyləqan rayon tarix-diyarşünaslıq muzeyin əməkdaşlarına metodiki köməklir
 • 10.03.2016 – “Gənc mədəniyyət işçilərinin koordinasiya kreativ qrupu” Beyləqanda gitara üzrə təlimi
 • 11.03.2016 – Multikulturalizm ilinə həsr olunmuş növbəti elmi seminar
 • 11.03.2016 – “Nizami poeziyası musiqidə” mövzusunda elmi konfrans
 • 15.03.2016 – “Mədəniyyətin inkişafı və təbliğində gənclərin rolu” mövzusunda seminar - MEMM-in rəsmi saytının və facebook səhifəsinin təqdimat mərasimi
 • 22.03.2016 – Cəfər Cabbarlıya həsr olunmuş “Bahar oğlu” adlı ədəbi-bədii gecəsi
 • 28.03.2016 – Salyan, Şirvan, Neftçala, Hacıqabul, Biləsuvar rayonlarının “Gənc mədəniyyət işçilərinin koordinasiya kreaitiv qrupu” nun üzvləri ilə görüş – MEMM-in rəsmi saytının və facebook səhifəsinin təqdimatı
 • 29.03.2016 – Hacıqabul, Neftçala, Sabirabad, Şirvan rayonlarının mədəniyyət işçiləri ilə “Mədəniyyət təsisatlarına metodiki dəstək” mövzusunda seminar, MEMM-in hazırladığı metodiki vəsaitlərin təqdimatı
 • 06.04.2016 – Ucarda ilk dəfə "Mədəniyyət və gənclərimiz" üç panelli debatlar
 • 08.04.2016 – “Vətənimizə dəstək olaq” mövzusunda elmi seminar
 • 13.04.2016 – İKT-nin regionlarda inkişafı ilə bağlı səyyar seminar Cəlilabad rayonunda
 • 15.04.2016 – Metodiki kömək məqsədilə Ağsu rayon uşaq musiqi məktəbində təlim xarakterli tədbirlər
 • 15.04.2016 – 18 aprel - Beynəlxalq abidələr və tarixi yerlər gününə həsr olunmuş seminar
 • 18.04.2016 – Mədəniyyətşünaslıq üzrə Elmi-Metodiki Mərkəzi ilə Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti arasında Anlaşma Memorandumu imzalanması
 • 19.04.2016 – Mədəniyyətşünaslıq üzrə Elmi-Metodiki Mərkəzi ilə AMEA-nın Folklor İnstitutunun birgə layihəsi olan “Qarabağ əfsanələri” adlı təbliğat xarakterli nəşrin təqdimatı və Mərkəzin AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi arasında Anlaşma Memorandumun imzalanması
 • 29.04.2016 – Mədəniyyətşünaslıq üzrə Elmi-Metodiki Mərkəz ilə ATMU arasında imzalanmış Anlaşma Memorandumun isti izləri ilə ilk görüş
 • 03.05.2016 – Saatlı rayonunda "Zərifə Əliyeva timsalında əsl Azərbaycan xanımı obrazı" adlı seminar
 • 04.05.2016 – Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşəbbüsü ilə yaradılmış "Vikipediya açıq ensiklopediya" internet resursu ilə əlaqədar informasiya təminatı və mübadiləsi işlərinin aparılması üzrə çevik İşçi qrupunun ilk iclası
 • 06.05.2016 – Mingəçevir Turizm Kollecində “Turizm – mədəniyyətimizin müasir təbliğat strategiyası” mövzusunda interaktiv seminarı habelə Mərkəzin rəsmi saytının və facebook səhifəsinin təqdimatı
 • 05.05.2016 – “Heydər Əliyev və Azərbaycan mədəniyyəti” mövzusunda elmi-praktik konfrans - video-körpü
 • 03.05.2016 – Füzuli rayonunda uşaq musiqi və incəsənət məktəblərinə metodiki kömək
 • 11.05.2016 – Şamaxıda regionlarda fəaliyyət göstərən mədəniyyət işçiləri üçün hüquqi-maarifləndirici seminar
 • 11.05.2016 – Mədəniyyətşünaslıq üzrə Elmi-Metodiki Mərkəzinin növbəti mərhələdə dörd müxtəlif istiqamətləri (muzey işi, klub işi, İKT, rəsm qalereyaları) əhatə edən metodiki vəsaitlərin təqdimatı
 • 12.05.2016 – Ağstafa, Qazax, Tovuz, ŞəmkirGədəbəy rayonlarının “Gənc mədəniyyət işçilərinin koordinasiya kreativ qrup”unun üzvləri ilə növbəti regional görüş
 • 13.05.2016 – Türkiyənin İstanbul şəhərinin “Böyükşəhər bələdiyyəsi”nin və Kar-Der “Kars ve Yöresi Kültür Sosial Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği”nin nümayəndələrinin səfəri
 • 16.05.2016 – SOCAR İnsan Resursları Departamentinin və Elmi–Metodiki Mərkəzin birgə təşkilatçılığı ilə “İlham Əliyev: “Multikulturalizm Azərbaycanda dövlət siyasətidir” mövzusunda seminar
 • 19.05.2016 – “Milli musiqi alətlərinin təkmilləşdirilməsi və yeni növlərinin yaradılması” mövzusunda elmi-praktik seminar
 • 13-17.05.2016 – “Xan Şuşinski adına III Respublika muğam festivalı”
 • 20.05.2016 – Tbilisi şəhərində görkəmli ictimai-siyasi xadim, yazıçı, publisist Nəriman Nərimanovun xatirə muzeyinin yenidən fəaliyyət göstərməsi üçün tədbirlər
 • 20.05.2016 – Zaqatalada “Azərbaycan folkloru və mədəni müxtəliflik” mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktik konfrans keçirilmişdir.
 • 24.05.2016 – Mədəniyyətşünaslıq üzrə Elmi-Metodiki Mərkəzinin yeni iki metodiki vəsaiti: “Ümumi fortepiano” və “Uşaq musiqi və incəsənət
 • 26.05.2016 – Astarada İKT-nin regionlarda inkişafı ilə bağlı növbəti səyyar seminar
 • 27.05.2016 – “Xan Şuşinski adına III Respublika muğam festivalı” nın yekun konserti və konfrans
 • 05.06.2016 – Şair Mikayıl Müşfiqin 108-ci illiyinə həsr olunmuş “Müşfiqin ürəyi yarpaqdan incə” adlı poeziya günü
 • 29.06.2016 – Azərbaycan bəstəkarı Ədilə Hüseynzadənin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş elmi konfrans və fortepiano ansamblı, müşayiət üzrə respublika müsabiqəsinin yekun konserti
 • 24.06.2016 – Xaçmaz şəhərində “Multikulturalizmin alternativi yox” şüarı altında “Multikultural dəyərləri yaşadaq” adlı I Beynəlxalq festival
 • 12.07.2016 – Gəncə şəhərində “Azərbaycan multikulturalizminin ədəbi-bədii qaynaqları” kitabının müzakirəsinə həsr olunmuş konfrans
 • 13.07.2016 – Gəncədə “Gənc mədəniyyət işçilərinin koordinasiya kreativ qrupu”nun 31 rayon üzrə nümayəndəsinə “Turizm müəssisələrində mədəni xidmətin təşkili” adlı yeni turizm klasterləri üzrə təlim
 • 19.07.2016 – Tərtər rayonunda “Tarix və Tarix Diyarşünaslıq Muzeylərində fond və ekspozisiya işinin təşkili” adlı təlim
 • 27.07.2016 – “Gənc mədəniyyət işçilərinin koordinasiya kreativ qrupu”nun Xızı, ŞabranSiyəzən rayonlarında “Turizm müəssisələrində mədəni xidmətin təşkili” adlı yeni turizm klasterləri üzrə təlim
 • 1-14.09.2012 – 42-ci Şahmat Olimpiadası çərçivəsində “Azərbaycan xalça sənəti” sərgi-aksiyası
 • 07.09.2016 – Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin imzalandığı “Azərbaycan Respublikasında turizmin inkişafı ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” Sərəncama həsr olunmuş iclas
 • 08.09.2016 – “Twinning” layihəsinin yerli koordinatoru Alessandro Bianchi ilə görüş
 • 16.09.2016 – Şamaxıda 42 rayonlardan gənc mədəniyyət işçiləri arasında mini-futbol üzrə “MEMM Kuboku”
 • 23.09.2016 – Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına ediləcək əlavə və dəyişikliklərlə bağlı Referenduma həsr olunmuş iclas
 • 29.09.2016 – Cəlilabadda “Azərbaycan gəncliyi üçün tolerantliq nədir” və “Vətənpərvərlik ruhunun formalaşmasında mədəniyyət amili” panelli debatlar
 • 30.09.2016 – Lerikdə Kollegiya iclasına hazırlıq məqsədi ilə görüş
 • 03.10.2016 – Mədəniyyətşünaslıq üzrə Elmi-Metodiki Mərkəzin yeni internet resursu – Forumun fəaliyyətə başlanmasına dair ilk iclası
 • 10.10.2016 – MEMM və Rusiyanın D.S.Lixaçov adına Mədəni və Təbii İrs üzrə Elmi Tədqiqat İnstitutu ilə Moskva şəhərində əməkdaşlıq memorandumunun imzalanması
 • 13.10.2016 – Balakəndə “Gənc mədəniyyət işçilərinin koordinasiya kreativ qrupu”nun Kollegiya iclasına həsr olunmuş növbəti görüşü
 • 14.10.2016 – Zaqatalada "Mənim peşəkar mədəniyyət işçisi olmağıma manə olan səbəblər" panelli debatlar
2017Redaktə
 • 06.01.2017 – Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, repressiya qurbanı, nakam şair Mikayıl Müşfiqin xatirəsini anma günü
 • 09.01.2017 – Səkkiz müxtəlif istiqamət üzrə metodiki vəsaitlərinin hazırlanması
 • 11.01.2017 – Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Bilik Fondu ilə Anlaşma Memorandumun imzalanması
 • 07.02.2017 – Milli Elmlər Akademiyası Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası ilə perspektiv əməkdaşlıq əlaqələrin müzakirəsi məqsədilə hər iki qurumun rəhbərləri arasında görüş
 • 14.02.2017 – Göyçay rayonunda mədəniyyət müəssisələrində İKT potensialının istifadəsi ilə bağlı növbəti səyyar seminar
 • 13-15.02.2017 – AğdaşGöyçay rayonlarına uşaq musiqi və incəsənət məktəblərinə elmi-metodiki kömək
 • 17.02.2017 – Üzeyir Hacıbəyov ev-muzeyində “Mədəniyyət naminə elm” adlı növbəti elmi seminarı
 • 22.02.2017 – Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin Təlim və Tədris Mərkəzində Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyin kursant və müəllim heyətinin təşkilatı dəstəyi ilə Xocalı faciəsinin 25-ci il dönümünə həsr olunmuş “Xocalı faciəsi - Qan yaddaşı” adlı tədbir
 • 22.02.2017 – Aqil Əliyevin həyat və yaradıcılığına həsr olunmuş dəyirmi masa
 • 28.02.2017 – Qusar rayonunda “Cənc mədəniyyət işçilərinin I Qış düşərgəsi”
 • 01.03.2017 – Bakı şəhər 33 nömrəli uşaq musiqi məktəbində nəzəri fənlər üzrə açıq dərs
 • 27.03.2017 – Mərkəz Belarus Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti ilə əməkdaşlıq memorandumun imzalaması
 • 04.04.2017 – Memarlıq və İncəsənət İnstitutu ilə birgə “Mədəni turizm məhsulunda milli ornamentlərin təbliği” mövzusunda elmi konfrans
 • 06.04.2017 – Salyan rayon tarix-diyarşünaslıq muzeyində “İslam Həmrəyliyi İli”nə həsr olunmuş “Tarix-diyarşünaslıq muzeylərində İslami dəyərlərin təbliği” mövzusunda təlim
 • 07.04.2017 – “Sağlam həyat tərzi və mədəniyyət” mövzusunda növbəti debatlar Biləsuvar rayonunda
 • 20.04.2017 – Lənkəran şəhərində “İKT potensialından mədəniyyət müəssisələrində istifadə yolları” mövzusunda seminar-treninq
 • 27.04.2017 – Lənkəran Dövlət Universitetində “İslam həmrəyliyi ilinə” həsr olunmuş “Mədəniyyət naminə elm” şüarı altında “Mədəniyyət – davamlı inkişafın amili kimi” mövzusunda növbəti elmi seminar
 • 28.04.2017 – AMEA-nın Gənc Alim və Mütəxəssislər Surası ilə Anlaşma Memorandumun imzalanması
 • 03.05.2017 – Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasınınn 94-cü il dönümünə həsr olunmuş “Heydər Əliyev və Azərbaycan mədəniyyəti” mövzusunda II Respublika elmi konfransı
 • 16.05.2017 – Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi ilə imzalanmış Əməkdaşlıq Memorandumuna 18 may – Beynəlxalq Muzeylər Gününə həsr olunmuş “Muzeylər: müasir tendensiyalar” adlı konfrans
 • 17.05.2017 – Biləsuvar rayonunda “Sülhü tərənnüm edən İslam” adlı konfrans və kitab sərgisi
 • 23.05.2017 – “Tarixi mədəni abidələrin mühafizəsi və təbliği” mövzusunda seminar
 • 25-27.0.2017 – Astanada Beynəlxalq Türk Akademiyası və Mədəniyyətşünaslıq üzrə Elmi-Metodiki Mərkəz arasında əməkdaşlıq memorandumunun imzalanması mərasimi
 • 06.06.2017 – AMEA-nın Gənc Alimlər və Mütəxəssislər Şurası ilə birgə “Azərbaycan turizm potensialının elmi təşviqi” mövzusunda dəyirmi masa
 • 13.06.2017 – “Unudulmaqda olan xalq yaradıcılıq nümunələrinin bərpası" mövzusunda elmi konfrans
 • 16.06.2017 – Gəncə şəhərində kitabsevərlər və gənc yazıçılarla “Sözün gücü” mövzusunda görüş
 • 30.06.2017 – Sabirabad şəhərində Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemlərinin əməkdaşları üçün “Mütaliəyə marağın artırılmasında kitabxanaların rolu” mövzusunda konfrans
 • 04.07.2017 – İsmayıllı rayon Uşaq Kitabxanasında mədəni turizmin inkişafına həsr olunmuş silsilə seminarlar çərçivəsində “Mədəni turizm əsasları” mövzusunda təlim
 • 05.07.2017 – Bakı Yunus Əmrə İnstitutunun və Mədəniyyətşünaslıq üzrə Elmi-Metodiki Mərkəzin əməkdaşları arasında görüş
 • 05.07.2017 – Nəriman Nərimanovun xatirə muzeyində “Mədəniyyət naminə elm” adlı növbəti elmi seminar
 • 14.07.2017 – Lerik rayonunda gənc mədəniyyət işçiləri arasında “Sosial problemlərin həllində mədəniyyət amili” mövzusunda növbəti debat
 • 28.07.2017 – İsmayıllı rayonunun İvanovka kəndində “Mədəniyyət mərkəzləri və onların filiallarında çalışan bədii rəhbərlər üçün I beynəlxalq elmi-praktiki seminar”
 • 25.09.2017 – Mərdəkan Mədəniyyət Sarayında Mərkəzin nəzdində yaradılan "Gənc mədəniyyət işçilərinin koordinasiya kreativ qrupu" nun Bakı şəhəri üzrə üzvləri ilə ilk görüşü
 • 29.09.2017 – Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyinin filialı olan Maestro Niyazinin mənzil muzeyində “Mədəniyyət naminə elm” adlı layihənin “Azərbaycanda alman mədəniyyəti irsinin izləri” mövzusunda növbəti elmi seminarı
 • 04.10.2017 – Mədəniyyətşünaslıq üzrə Elmi-Metodiki Mərkəzdə “Dilimizi qoruyaq” mövzusunda elmi seminar
 • 03.11.2017 – Gəncə şəhər Məshəti Gəncəvi Mərkəzində IV “Türk dünyası ənənəvi uşaq oyunları festivalı
 • 16.11.2017 – Şabranda “Xalq teatrları və dram dərnəkləri: problemlər və perspektivlər” mövzusunda diskussiya
 • 14-16.11.2017 – Şirvan, Sabirabad, Saatlı və Hacıqabul rayonlarında təlim xarakterli tədbirlər, metodiki kömək
 • 05.12.2017 – Mədəniyyətşünaslıq üzrə Elmi-Metodiki Mərkəzi və AMEA-nın Folklor İnstitutunun Qarabağ silsiləsindən növbəti birgə layihəsi “Qarabağ lətifələri” adlı açıqça toplusu işıq üzü görüb
 • 06.12.2017 – F.Köçərli adına Respublika Uşaq KitabxanasındaQarabağ lətifələri” adlı təbliğat xarakterli nəşrin təqdimatı
 • 08.12.2017 – Biləsuvarda “Azərbaycan reallıqlarının dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında İKT-nin rolu” adlı interaktiv tədbir
2018Redaktə
 • 23.01.2018 - Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin birgə həyata keçirdiyi "Twinning" layihəsi çərçivəsində mədəniyyət sektoru işçiləri üçün təlim
 • 01.02.2018 - Mədəniyyətşünaslıq üzrə Elmi-Metodiki Mərkəzinin direktoru Asif Usubəliyevin və Mərkəzin rəsmi partnyoru olan Bakı Yunus Əmrə İnstitununun yeni təyin olunmuş rəhbəri Cihan Özdemir arasında görüş
 • 15.02.2018 - Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Qəbələ rayon üzrə pilot layihəsi çərçivəsində Mədəniyyətşünaslıq üzrə Elmi-Metodiki Mərkəz tərəfindən oxucu və turistlərlə işin yeni formatlarda təşkilinə həsr olunmuş kitabxana əməkdaşları üçün təlim
 • 17-21.02.2018 - Türkiyə Cümhuriyyəti Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Xarici Əlaqələr və Avropa Birliyi Koordinasiya Dairə Başqanlığının dəvəti ilə Mədəniyyətşünaslıq üzrə Elmi-Metodiki Mərkəzin rəhbərliyinin Türkiyə Cümhuriyyəti Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Yatırım və İşlətmələr Genəl Müdürlüyü, Tanıtma Genəl Müdürlüyü, Araştırma və Eğitim Genəl Müdürlüyü, Kültür Varlıkları və Müzeler Genəl Müdürlüyü rəhbərliyi və mütəxəssisləri ilə görüşlər təşkil edilmiş və Xarici Əlaqələr və Avropa Birliyi Koordinasiya Dairə Başqanı Ramazan Çokçevik ilə danışıqlar
 • 23.02.2018 - Mədəniyyətşünaslıq üzrə Elmi-Metodiki Mərkəzin əməkdaşları tərəfindən hazırlanmış, mədəniyyət sahəsini ümumilikdə əhatə edən 14 yeni metodiki vəsait çapdan çıxıb
 • 06.03.2018 - Mədəniyyət müəssisələrinin tanıdılması, maarifləndirilməsi və kitab oxumaq ənənələrinin bərpası məqsədi ilə Murad Əlibəyov adına Xırxatala kənd tam orta məktəbində “Kitabsevərlər klubu”nun təsis toplantısı
 • 07.03.2018 - Qəbələ rayon Heydər Əliyev Mərkəzində 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Gününə həsr olunmuş tədbir
 • 14-15.03.2018 - “Gələcəyin üçün oxu” şüarı altında kitab oxumaq ənənələrinin bərpası məqsədi ilə Qəbələ rayonun Bum qəsəbə ümumi orta məktəbində görüş və Tikanlı kənd tam orta məktəbində “Azərbaycan mədəniyyəti” mövzusunda açıq dərs
 • 16.03.2018 - “Qəbələ Pilot layihəsi” çərçivəsində Nic qəsəbəsində mədəniyyət müəssisələrinin tanıdılması, maarifləndirilməsi və kitab oxuma mədəniyyətinin təbliğı məqsədi ilə səyyar kitab sərgisi
 • 09.04.2018 - Mərkəzin fəaliyyətinin əsas istiqamətlərini əks etdirən 7 yeni metodiki vəsait çapdan çıxmışdır
 • 17.04.2018 - Zərdab rayon Heydər Əliyev Mərkəzində Ağdaş Regional Mədəniyyət İdarəsinin dəstəyi ilə gənc mədəniyyət işçilərinin növbəti regional görüş
 • 18.04.2018 - Qəbələ rayon üzrə pilot layihəsi çərçivəsində Çuxur Qəbələ kənd orta məktəbində “Kitabsevərlər klubu”nun növbəti toplantısı
 • 23.05.2018 - Yevlax şəhər Heydər Əliyev Sarayında “Xalq teatrları və dram dərnəklərinin fəaliyyətinə yeni yanaşma” mövzusunda seminar
 • 31.05.2018 - Qala Dövlət Tarix-Etnoqrafiya Qoruğunda “Tarix və tarix-diyarşünaslıq muzeylərində ekspozisiya işinin təşkili istiqamətləri” adlı dəyirmi masa
 • 04.06.2018 - Mərkəzin əməkdaşlarının növbəti dörd yeni vəsaiti işıq üzü görmüşdür
 • 05.06.2018 - Mikayıl Müşfiqin 110 illik yubileyinə həsr olunmuş “Əbədiyyat nəğməsi” adlı poeziya günü
 • 12.06.2018 - “Respublikada folklor kollektivlərinin fəaliyyətinə dair seminar”
 • 29.06.2018 - Bakı şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsi tabeliyində çalışan gənc mədəniyyət işçiləri arasında "Ənənəvi və müasir mədəniyyət: ziddiyətlər və hədəflər" mövzusunda növbəti debat-müzakirə
 • 03.07.2018 - Bakı şəhər Mədəniyyət İdarəsi ilə birgə Mərdəkan Mədəniyyət Sarayında müxtəlif profilli müəssisələrdə çalışan metodistlər üçün “Mədəniyyət müəssisələrinin aktuallığının artırılması yolları” adlı təlim, həmçinin Mərkəz tərəfindən hazırlanmış metodiki vəsaitlərin təqdimatı
 • 06.07.2018 – Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində “Mədəniyyət naminə elm” adlı silsilə xarakterli tədbirlər çərçivəsində “Cəmiyyətin inikafında mədəniyyət amili” adlı növbəti elmi seminar
 • 12.07.2018 - Əlil Təşkilatları İttifaqının və “Əlil Qadınlar” Cəmiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə seminar və xüsusi qayğıya ehtiyacı olan insanların yaradıcı işlərinin fərdi və qrup formasında sərgisi
 • 13.07.2018 - Elmi katiblərin I məsləhətləşmə xarakterli görüş
 • 19.07.2018 - Qusar rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemində “Muzey işçilərinin assosiasiyası”nın yaradılmasına dair iclas
 • 20.07.2018 - Yarat Müasir İncəsənət Məkanı İctimai Birliyi ilə regionlardakı rəsm qalereyaları və muzeylərdə çalışan tərtibatçı-rəssamlar üçün XX-XXI əsrlər Azərbaycan Rəngkarlığı Muzeyində “Müasir sərgi konsepsiyası” adlı təlim-seminar
 • 26.07.2018-ci il tarixində Park İnn otelində xüsusi istedadlı, yaradıcılıq qabiliyyətləri olan həmin insanlarla “Hər şeyə rəğmən” adlı ilk müzakirə xarakterli görüş
 • 31.07.2018 - İ.Əbilov adına Mədəniyyət Mərkəzində “Mədəniyyət müəssisələrinin fəaliyyətində innovativ metodlardan istifadə" təlim
 • 08.08.2018 - Badamdar qəsəbə Mədəniyyət evi “Mədəniyyət müəssisələrinin fəaliyyətində bədii özfəaliyyət kollektivlərinin rolu” təlim
 • 15.08.2018 - Binə qəsəbə Mədəniyyət Mərkəzi “Mədəniyyət işçilərinin hüquqi maarifləndirilməsi və innovativ metodlar” təlim
 • 28.08.2018 – Şaqanda Mədəniyyət işçilərinin hüquqi maarifləndirilməsinə həsr olunmuş seminar
 • 25.09.2018 - Qusar rayonunun Olimpiya Mərkəzində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş gənc mədəniyyət işçiləri arasında mini futbol üzrə II Ümumrespublika MEMM kuboku
 • 01.10.2018 - Binə qəsəbə Mədəniyyət Mərkəzində “Mədəniyyət mərkəzləri, mədəniyyət evləri və klubların biçmə-tikmə dərnəkləri üzrə müsabiqə” layihəsinin ilk mərhələsinə dair görüş
 • 03.10.2018 - Ə.Bədəlbəyli adına 23 nömrəli onbirillik musiqi məktəbində Bakı şəhəri uşaq musiqi və incəsənət məktəbləri rəhbərləri ilə Bədii təhsil müəssisələrinin normativ hüquqi bazasının təkmilləşdirilməsi məqsədilə məktəblərin fəaliyyətini tənzimləyən sənədlərin yenidən işlənmiş hazırlanmış layihələrinin müzakirəsini
 • 08.10.2018 - Gəncə Dövlət Universitetinin “Multikulturalizm siyasəti cəmiyyətdə sabitliyin təminatı kimi” adlı dəyirmi masa
 • 09.10.2018 - Gədəbəy rayon Heydər Əliyev Mərkəzində və 1 saylı tam orta məktəbdə Mir Cəlal Paşayevin 110 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbirlər
 • 10.10.2018 - “Mədəniyyət mərkəzləri, mədəniyyət evləri və klubların biçmə-tikmə dərnəkləri üzrə müsabiqə” layihəsinin I mərhələsi başa çatıb
 • 25-26.10.2018 - VI Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu çərçivəsində M.F.Axundov adına Milli Kitabxanada "Ekstremizm və islamofobiyaya qarşı mübarizə mexanizmi kimi vasitəçilik və dialoq mədəniyyəti" üzrə milli seminar
 • 31.10.2018 - Biləsuvar rayon Heydər Əliyev Mərkəzində regionun mədəni brendinin formalaşdırılmasına həsr olunmuş konfrans
 • 06.11.2018 - Nizami Kino Mərkəzində “Mədəniyyət mərkəzləri, mədəniyyət evləri və klubların biçmə-tikmə dərnəkləri üzrə müsabiqə” layihəsinin finalı
 • 13.11.2018 - Xızı rayon Heydər Əliyev Mərkəzində “yarımçıq xatırələr” filminin nümayişi və mövzu ətrafında gənc mədəniyyət işçiləri arasında debat
 • 19.11.2018 - Qazaxıstanın Türküstan şəhərində Beynəlxalq Türk Akademiyasının (TWESCO) növbəti konfransı
 • 15-17.11.2018 - Rusiya Federasiyasının Sankt-Peterburq şəhərində keçirilən VII Beynəlxalq Mədəniyyət Forumu
 • 03-04.12.2018 - Zaqatala rayonu Suvagil kənd folklor evində və Ağsu rayonu Çiyni kənd klubunda “Mədəniyyət işçilərinin müasir peşə səriştələri” adlı beynəlxalq təlim-seminar