Məhəmməd Nədim İrəvani

Məhəmməd Nədim İrəvani

Məhəmməd Nədim İrəvani
Məhəmməd Nədim Barforuşi
Doğum yeri İrəvan şəhəri
Vəfat tarixi
Vəfat yeri İrəvan şəhəri
Milliyyəti azərbaycanlı
Fəaliyyəti şair

Doktor Hairi yazır: "Məhəmməd Nədim Barforuşinin (Hicriqəməri tarixi ilə 1241-ci ildə (miladi tarixi ilə 1825-ci ildə) vəfat etmişdir) Qərb tərəfindən istismarın genişlənməsi müqabilində və İranda qarışıqlıq düşdüyü bir vaxtda idarəçilik, maliyyə və hərbi sahədə islahatların aparılması təklifi ilə yazdığı əsərlərin bəzisi təsir altında yazılsa da, lakin çox tutumlu, səlisdir. O, Fətəli şahın sarayında kitabxanaçı, şahın qiraətçisi və nədimi olmuşdur. Onun atası Məhəmməd Kazım İrəvani Barforuşi Ağa Məhəmməd xan Qacarın sarayında "xansalar" kimi tanınırdı. Fətəli şahın nədimindən qalan yega nə kitab "Məfrəhül-qülub"dur. Onu İranda tapa bilmədik. O, kitabın yeganə əlyazma nüsxəsi Britaniya muzeyinin kitabxanasında qalıb... "Məfrəhül qülub"ün beş fəsli əxlaq haqqındadır. Kitabın "Xatimə" adlanan bölməsi də beş məqalədən ibarətdir. Nəxostin ruyarui-ye əndişegəran-e İran ba doruye-ye təməddone burjuazi-ye Qərb, səh.443

KitablarıRedaktə

"Məfrəhül qülub"

MənbəRedaktə

İrəvan müsəlman sakinli vilayət olmuşdur. Müəllif, Sərdariniya Səməd. Nəşriyyat, Zərdabi LTD MMC. Nəşr yeri, Bakı. Nəşr ili, 2014