Məkarimi-əxlaqSeyid Yəhya Bakuvinin nadir əsərlərindəndir.

Mövzusu islami-ürfani əxlaq olan bu əsərdə əməli salehlik və əxlaqın imanın əsası olması məsələlərinə diqqət yetirilir. Peyğəmbərin və onun yolunda olanların ən mühüm xüsusiyyətlərindən birinin əxlaq olduğu vurğulanır. İnsanda yamanlıq duyğularının nələr olduğu və bunlardan xilas olmanın yolları göstərilir. Əsər nəsrlə yazılmışdır. Əsərin İstanbul Universiteti kitabxanasındakı nüsxəsinin adı Əxlaqi-mahmudatdır.

Nüsxələri

redaktə
  • Atatürk kitablığı,K-514/2
  • İstanbul Universiteti Mərkəz Kitabxanası,A.Y.3671