Məkkənin fəthi

Məkkənin fəthi (ərəbcə: فتح مكة‎ ) - 11 yanvar 630"cu ildə Müsəlmanların, Qüreyşlilərin əlindən Məkkənin ələ keçirilməsi hadisəsidir.

Məkkənin Fəthi
Tarix 11 yanvar 630
Yeri Məkkə, Ərəbistan
Nəticəsi Müsəlmanların qətiyyətli qələbəsi, Məkkənin alınması
Münaqişə tərəfləri

Müsəlmanlar

Qureyşlilər

Komandan(lar)

Məhəmməd peyğəmbər

Əbu Süfyan
İkrimə bin Əbu Cahil
Səfvan bin Ümeyyə

Tərəflərin qüvvəsi

10 min

dəqiq bilinmir

İtkilər

2 vəya 3 nəfər Şəhid oldu

12-28 arası əsgər öldü

Fəthdən əvvəlRedaktə

Bir müddət əvvəl Müsəlmanlar və Məkkə paganlar ("müşriklər") arasında Hudeybiye Anlaşması imzalanmışdı. Məkkə Qureyşin müttəfiqi olan Bani Bəkir qəbiləsi, bu müqavilənin əksinə olaraq, müsəlmanların himayəsində olan Bani Huzaa qəbiləsinə hücum etdi. Məhəmməd peyğəmbər, Məkkəyə öldürülənlərin qan qiymətinin ödənilməsi və ya Bəni Bəkir qəbiləsi ilə ittifaqa son qoyulması lazım olduğunu, əks təqdirdə Hudeybiya müqaviləsinin pozulduğunu və döyüşməyə məcbur olacağını xəbər verdi. Məkkə əhalisi təklifləri rədd edərək müharibəyə hazırlaşacaqlarını elan etdilər.Məkkə müşrikləri sonradan fikirlərini dəyişdirərək Əbu Süfyanı Müsəlmanları bir barışığa inandırmaq üçün Mədinəyə göndərdilər. Ancaq danışıqlardan heç bir nəticə alınmadı.

FəthRedaktə

Məhəmməd peyğəmbər hicrətin 8-ci ilində, 13"cü Ramazan ayında 10 min nəfərlik bir ordu ilə Mədinədən ayrıldı. Məhəmməd peyğəmbər ordusunu 4 qola böldü və ordusuna belə bir əmr verdi: "Sizə qarşı çıxmayınca, sizə hücum edilməyəcək, heç kimlə döyüşməyəcəksiniz, kimsəni öldürməyəcəksiniz." Məhəmməd peyğəmbər hərəkət etməyi əmr etdi və Fəth surəsini oxuyaraq Məkkəyə daxil oldu. 3 qol heç bir müqavimətlə qarşılaşmadığı halda Xalid bin Vəlidin rəhbərliyindəki 4 qol İkrima bin Əbu Cəhilin rəhbərliyindəki kiçik bir hücumu dəf etdi. Əfv elan olunduğunu və Əbu Süfyana bildirdiyinə görə heç kimə toxunulmayacağını bildirdi. Sonra 360 büt olan Kəbəyə tərəf yönəldi. İsra surəsinin 81-ci ayəsini oxuyaraq bütləri bir-bir yıxdı. Daha sonra özü ilə birlikdə müsəlmanlarla birlikdə Kəbəni təvaf etdi.

SonrasıRedaktə

Fəthdən dərhal sonra Məhəmməd peyğəmbər Kəbədəki ilk xütbəsini verdi. Məkkə əhlinin şübhələrini aradan qaldırmaq üçün xütbəsinə bu sözləri də əlavə etdi: "Mənim halım sizin halınız,Yusifin qardaşlarına dediyi kimi olacaq. Yusif qardaşlarına dediyi kimi mən də deyirəm: 'Bu gün sizə heçbir qınaq və ayıblama yoxdur. Allah hamınızı bağışlasın, Allah mərhəmət göstərənlərin ən mərhəmətlisidir, siz indi azadsınız. (Yusuf surəsi, 92-ci ayə)

İstinadlarRedaktə

MEKKE - Nebi Bozkurt - Mustafa Sabri Küçükaşcı
Muhammad: Islam’s First Great General, by Richard A. Gabriel, p176.
İbn-i, Hişam (1971). es-Siretun Nebeviyye (Sîre). Beyrut. c. 4 s.32.
SURUÇ, Salih (2005). Peygamberimizin Hayatı. İstanbul: Nesil Yayınları. ISBN 975-408-019-4 c. 2 s.470.
SURUÇ, Salih. a.g.e. c. 2 s.469,470,471.
1 OCAK 630 MEKKE'NİN FETHİ
Sahih-i Buhari, Mekke'nin Fethi Gazası URL erişim tarihi:04 Ağustos 2008
Hamidullah, Muhammad. a.g.e. Yenişafak. s. 88.