Məktəb

şagirdlərə müəllimlərin rəhbərliyi ilə təhsil verən müəssisə

Məktəb — ilkin, əsas və tam orta təhsil üçün tədris ocağıdır. Azərbaycan dilində məktəb həm də orta ixtisas və ali təhsilə də aid edilir.

Azərbaycanda təhsil ocağı

Müasir cəmiyyətdə məktəb uşaqların təhsil almaq hüquqlarını təmin etməkdə əsas rol oynayır. O həm də uşaqların təlim və tərbiyəsi ilə məşğul olur. Məktəblərdə təhsil və tərbiyə cəmiyyətin iqtisadi və mədəni inkişafından asılıdır. Məktəblərdə mövcud olan problemlər islahatlarla həll olunur.Məktəbdə nizam-intizam,qayda-qanun və tərbiyə əsas amillərdəndir.

QiymətləndirməRedaktə

Məktəblərdə uşaqların təhsildə davamiyyəti və səviyyəsi 5 ballıq sistemlə qiymətləndirilir. Qeyri qənaətbəxş 1 və 2 ilə qiymətləndirilirlər. Qənaətbəxş 3 qiymətinə uyğun gəlir. Bu ən aşağı qanedici qiymətdir. 4 qiyməti yaxşı oxuyanlara verilir və orta qiymət sayılır. 5 əla qiymət olub ən yaxşı imkan verir.