Mənazilül-aşiqin

Mənazilül-aşiqinSeyid Yəhya Bakuviyə aid olan bu əsər 1797 beytdən ibarətdir.

Əsərdə təsəvvüf yolunun saliklərini gözləyən çətin və uzun yolun qət edilməsi üçün lazım olan rəhbər və mənzillər açıqlanır. Həmin mənzillər 40 ədəd olub bunlardır: niyyət, inabət, tövbə, iradə, cəhd, müraqəbə, səbir, zikr və fikir, nəfsə müxalifət, riza ,müvafəkat, təslimiyyət, təvəkkül, zöhd, ibadət, vəra, ixlas, sidq, xövf, rəca ,fəna, bəqa, eynəl-yəqin, mərifət, vəlayət, şövq, məhəbbət, vəhdət, qürbət, vüsal, kəşf,hüzur, təcrid, təfrid, inbisat, təhəyyür, nəhayə, təsəvvüf, qürbətin qürbəti.

Bu əsərin Nuruosmaniyyədəki nüsxəsi “Çehel mənazilü həft iqlim” adı altında qeyd edilmişdir.

Əlyazma nüsxələri

redaktə
  • Nuruosmaniyyə,4904/2
  • İstanbul Universiteti Mərkəz Kitabxanası,FY.,954/HE.,8194
  • Süleymaniyyə,Əsəd əf.1742/1
  • Manisa Muradiyyə,2906/4
  • Bakı,B-6960/4
  • Millət,Əli Əmiri,farsca əlyazmalar,1044/1