Mənazilüs-sabiqin

Mənazilüs-sabiqin — Əsər Seyid Yəhya Bakuviyə aiddir.

O, bu əsərində xəlvətilik üsulu üzrə bir şeyxə "beyət" etmənin vacibliyi və ədəb, daha sonra seyri-sülukdakı "ətvarüs-səba" adı verilən yeddi məqamın halları nəql edilir. Nüsxələri:İstanbul Universiteti Mərkəz Kitabxanası FY,1127/HE.,7325/4

İstinadlar

redaktə