Mənazilüs-sabiqin

Mənazilüs-sabiqin - Əsər Seyid Yəhya Bakuviyə aiddir.

O,bu əsərində xəlvətilik üsulu üzrə bir şeyxə "beyət" etmənin vacibliyi və ədəb, daha sonra seyri-sülukdakı "ətvarüs-səba" adı verilən yeddi məqamın halları nəql edilir. Nüsxələri:İstanbul Universiteti Mərkəz Kitabxanası FY,1127/HE.,7325/4