Məntiq elementi

Məntiqi element — Bul funksiyasını yerinə yetirən fiziki qurğudur. O, bir və ya bir neçə məntiqi girişlərdə məntiqi əməliyyatı yerinə yetirir və sadə məntiqi çıxışları göstərir. Məntiq elementləri ilk növbədə elektron açarlar kimi fəaliyyət göstərən tranzistorlardiodlar istifadə edərək yerinə yetirilir, həmçinin molekullar,optika, elektromaqnit relelər və hətta mexaniki elementlər istifadə edərək qurula bilər.

yapışdırıcı məntiq — (ing. glue logic, ru. связующая логика) – kompüterin bir əsas hissəsini başqa bir hissə ilə birləşdirmək üçün zəruri olan nisbətən sadə məntiqi sxemlər. Məsələn, mikroprosessorların bir çoxu mərkəzi prosessor (CPU) ilə yaddaş (MEMORY) arasında yapışdırıcı məntiqin olmasını tələb edir.

SimvollarRedaktə

Tipi Xüsusi formalı Düzbucaqlı formalı A & B arasında Bul cəbri Uyğun cədvəl
AND

      və ya   &  
Giriş Çıxış
A B A AND B
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1
OR

VƏ YA

     
Giriş Çıxış
A B A OR B
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 1
NOT

YOX

      və ya ~ 
Giriş Çıxış
A NOT A
0 1
1 0
Elektronikada NOT elementi, əsasən, çevirici adlanır.
NAND

vəyox

      və ya  
Giriş Çıxış
A B A NAND B
0 0 1
0 1 1
1 0 1
1 1 0
NOR       və ya  
Giriş Çıxış
A B A NOR B
0 0 1
0 1 0
1 0 0
1 1 0
XOR      
Giriş Çıxış
A B A XOR B
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0
XNOR       və ya  
Giriş Çıxış
A B A XNOR B
0 0 1
0 1 0
1 0 0
1 1 1

ƏdəbiyyatRedaktə

  • İsmayıl Calallı (Sadıqov), "İnformatika terminlərinin izahlı lüğəti", 2017, "Bakı" nəşriyyatı, 996 s.