MSK (dəqiqləşdirmə)

  • Mərkəzi Seçki Komissiyası (MSK) — Dövlətlərdə ümummilli seçkilərinin, həmçinin referendumların (ümumxalq səsvermələrin) hazırlanmasını və keçirilməsini təmin edir. Seki prosesinə və aşağı seçki komissiyalarının işinə Mərkəzi Seçki Komissiyası rəhbərlik edir.

Müxtəlif ölkələrdə müxtəlif adlarda ola bilər.

  • Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyası — Azərbaycan Respublikasında Azərbaycan Respublikası Prezident seçkilərinin və Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi deputatlarının seçkilərinin, həmçinin referendumların (ümumxalq səsvermələrin), bələdiyyələrə seçkilərin hazırlanmasını və keçirilməsini təmin edir. Seçki komissiyalarının işinə Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası rəhbərlik edir.