Mahmud bin Yusif xan Qaraxani - Şərqi Qaraxanilər dövlətinin xaqanı. 1059. ildə qardaşı oğlu I İbrahim Buğra xanın ölümündən sonra hakimiyyətə gəlmişdir.

Mahmud Toğrul xan Qaraxani
bayraqŞərqi Qaraxanilər dövlətinin IV xaqanı
1059 — 1074
Sələfi I İbrahim Buğra xan
Xələfi Ömər Toğrul xan
Şəxsi məlumatlar
Sülalə Qaraxanilər
Atası Yusif Qadir xan
Uşağı Ömər Toğrul xan