Mahmud ibn Məhəmməd Şirvani

Mahmud ibn Məhəmməd Dilşad Şirvani — XV əsrdə Osmanlı imperatorluğunda yaşamış tarixçi, coğrafiyaşünas, mütərcim və ədib.

Mahmud ibn Məhəmməd Dilşad Şirvani
Doğum tarixi
Doğum yeri Şirvan
Vəfat tarixi
Uşağı Şükrüllah Şirvani
Fəaliyyəti həkim

HəyatıRedaktə

Şirvanda doğulmuşdur.

YaradıcılığıRedaktə

Bir sıra əsərin müəllifidir:

Töhfəyi MuradiRedaktə

"Töhfəyi-Muradi" adı ilə tanınan "Muradi fi Əsnafil-Cəvahir" adlı hənəfi fiqhinə dair osmanlı dilində qələmə alınmış əsər müəllif tərəfindən II Murada təqdim edilmişdir. Bu əsərin bilinən üç əlyazma nüsxəsindən biri Parisdə, digəri Qahirədə, üçüncüsü isə Türkiyədə Kastamonuda saxlanılır.

Tərcümeyi Tarixi ibn KəsirRedaktə

Mahmud Şirvaninin ən məşhur əsəridir. İmadəddin İsmayıl ibn Kəsirin "Bidayə vən-Nihayə" adlı tarixə dair çoxcildli əsərini ixtisarla ərəbcədən türkcəyə tərcüməsidir. Türkiyədəki kitabxanalarda beş əlyazma nüsxəsi mövcuddur.

Digər əsərləriRedaktə

  • Kəhhalnaməyi Nuril Uyun — tibbə aiddir.
  • Xəridətül-Əcaib və Fəridətül-Qəraib (müəllif: Ömər ibnül-Vərdi) — tərcümə.
  • Məsalikül-Məmalik (müəllif: əl-İstəxri) — tərcümə.

ÖlümüRedaktə

Mahmud Şirvaninin ölüm tarixi dəqiq məlum olmasa da 1439-cu ildən sonraya təsadüf etdiyi bilinir.

MənbəRedaktə