Makrofaqlar, poliblastlar – (yun. dilində μακρός — böyük, и φάγος — yiyən deməkdir) heyvan orqanizmində mezenxim təbiətli hüceyrələr.[1]

Makrofaq redaktə

Bakteriyaları, məhv olmuş hüceyrə qalıqlarını və orqanizm üçün yad və zəhərli hissəcikləri fəal surətdə tutur və həzm edir. Makrofaq terminini İ.İ.Meçnikov (1992) elmə daxil etmişdir.

Xarici keçid redaktə

Həmçinin bax redaktə

İstinad redaktə

  1. Məmmədov Q.Ş. Xəlilov M.Y. Ensiklopedik ekoloji lüğət Bakı 2008