Makrofaqlar, poliblastlar – (yun. dilində μακρός — böyük, и φάγος — yiyən deməkdir) heyvan orqanizmində mezenxim təbiətli hüceyrələr.[1]

Makrofaq

redaktə

Bakteriyaları, məhv olmuş hüceyrə qalıqlarını və orqanizm üçün yad və zəhərli hissəcikləri fəal surətdə tutur və həzm edir. Makrofaq terminini İ.İ.Meçnikov (1992) elmə daxil etmişdir.

Xarici keçid

redaktə

Həmçinin bax

redaktə

İstinad

redaktə
  1. Məmmədov Q.Ş. Xəlilov M.Y. Ensiklopedik ekoloji lüğət Bakı 2008