Maksimal mümkünlük metodu

Maskimal mümkünlük metodu – verilən nəticələri hər hansı bir riyazi modelə uyğunlaşdırmaq üçün tətbiq edilən maksimallaşdırma üsulu. Bu metod 19121922-ci illər arasında İngilis statisti Ser R. A. Fişer tərəfindən kəşf edilmişdir.