MantiyaYer kürəsinin Maxaroviçiç sərhədindən (30-35 km, Yer qabığının dabanı) 2900 km dərinliyə kimi (nüvənin xarici Vixert-Qutenberq sərhədi) olan hissəsi. Mantiya uzununa dalğaların sürətinin kəskin artması (7,8-8,5  km/s-dən ~13,6 km/s-dək, nüvənin xarici sərhədi; eninə dalğaların sürəti isə 4,4 km/s-dən 7,3 km/s-dək) müşahidə olunur. Mantiya adətən 3 hissəyə bölünür: üst (35-300 km), orta (300-950 km) və alt (950-2900 km) mantiya.

Mantiya
Elm Geologiya

Həmçinin baxRedaktə

MənbəRedaktə

  • Geologiya terminlərinin izahlı lüğəti. — Bakı: Nafta-Press, 2006. — Səhifələrin sayı: 679.