Maqnezium xlorid

Maqnezium xlorid (MgCl2) – qeyri-üzvi birləşmədi, xlorid turşusunun maqnezium duzu.

Maqnezium xlorid
Magnesium chloride.jpg
Magnesium-chloride-3D-polyhedra.png
Ümumi
Kimyəvi formulu MgCl2[1]
Molyar kütlə 95.211 q/mol
Fiziki xassələri
Sıxlıq 2.316 q/sm³
Termik xüsusiyyətlər
Ərimə nöqtəsi 714 °S
Qaynama nöqtəsi 1412 °S
Parçalanma temperaturu 300 °S
Təsnifatı
CAS-da qeyd. nöm. 7786-30-3
PubChem
RTECS OM2975000
ChEBI 6636
ChemSpider

Fiziki xassələriRedaktə

Magnezium xlorid – susuz duzdur, hiqroskopik heksoqonal Rəngsiz kristallar şəklində kristallaşır. Acı dadı var.

AlınmasıRedaktə

Susuz maqnezium xloridi maqneziumun birbaşa xlorlanması nəticəsində almaq olar:

 

Magnezium xloridi əsası oksidlərin xlorid turşusu ilə reaksiyası zamanı almaq olar:

 
 

Kimyəvi xassələriRedaktə

Magnezium xlorid suda yaxşı həll olunur, piridində, spirtlərdə, asetonda zəif həll olunur. Magnezium xlorid qələvilər və ammonyak məhlulu ilə reaksiya girir:

 

Magnezium xloridə natrium karbonat əlavə edildikdə, əsası maqnezium karbonatın çöküntüsü əmələ gəlir:

 
 
 
 
 
 
 
 

TətbiqiRedaktə

Maqnezium xlorid əsasən maqnezium istehsalında istifadə olunur. Həm çinin buz və qarın əriməsi üçün tətbiq olunur. Qarla təmasda olduqda onu tez bir zamanda əridir. Magnezium xlorid qida sənayesində çox istifadə olunur. E 511 qida qatqısı kimi qeyd olunur.

İstinadlarRedaktə

  1. Рабинович В.А., Хавин З.Я. Краткий химический справочник. - Л.: Химия, 1977. - С. 78
  2. Третьяков Ю.Д., Мартыненко Л.И., Григорьев А.Н., Цивадзе А.Ю. Неорганическая химия. Химия элементов. — М.: Химия, 2001.Т. 1. 472 с.
  1. Magnogene