Maqnezium xlorid

Maqnezium xlorid (MgCl2) – qeyri-üzvi birləşmədi, xlorid turşusunun maqnezium duzu.

Maqnezium xlorid
Maqnezium xlorid:kimyəvi formul
Maqnezium xlorid: molekulların görünüşü
Ümumi
Molyar kütlə95.211 q/mol
Fiziki xassələri
Sıxlıq2.316 q/sm³
Termik xüsusiyyətlər
Ərimə nöqtəsi714 °S
Qaynama nöqtəsi1412 °S
Parçalanma temperaturu300 °S

Fiziki xassələriRedaktə

Magnezium xlorid – susuz duzdur, hiqroskopik heksoqonal Rəngsiz kristallar şəklində kristallaşır. Acı dadı var.

AlınmasıRedaktə

Susuz maqnezium xloridi maqneziumun birbaşa xlorlanması nəticəsində almaq olar:

 

Magnezium xloridi əsası oksidlərin xlorid turşusu ilə reaksiyası zamanı almaq olar:

 
 

Kimyəvi xassələriRedaktə

Magnezium xlorid suda yaxşı həll olunur, piridində, spirtlərdə, asetonda zəif həll olunur. Magnezium xlorid qələvilər və ammonyak məhlulu ilə reaksiya girir:

 

Magnezium xloridə natrium karbonat əlavə edildikdə, əsası maqnezium karbonatın çöküntüsü əmələ gəlir:

 
 
 
 
 
 
 
 

TətbiqiRedaktə

Maqnezium xlorid əsasən maqnezium istehsalında istifadə olunur. Həm çinin buz və qarın əriməsi üçün tətbiq olunur. Qarla təmasda olduqda onu tez bir zamanda əridir. Magnezium xlorid qida sənayesində çox istifadə olunur. E 511 qida qatqısı kimi qeyd olunur.

İstinadlarRedaktə

  1. Рабинович В.А., Хавин З.Я. Краткий химический справочник. - Л.: Химия, 1977. - С. 78
  2. Третьяков Ю.Д., Мартыненко Л.И., Григорьев А.Н., Цивадзе А.Ю. Неорганическая химия. Химия элементов. — М.: Химия, 2001.Т. 1. 472 с.