Maqnitostatika

Maqnitostatika - daimi elektrik dövrəsi tərəfindən yaradılan daimi maqnit sahəsini və bu zaman maqnit sahəsinin hesablama sistemini öyrənən klassik elektrodinamikanın bölməsidir.

DüsturlarRedaktə

Maqnitostatikada həm diferensial, həm də inteqral formada olur:

Ad Diferensial Forma İnteqral Forma
Maqnit üçün Qauss qanunu:    
Amper qanunu:    

ƏdəbiyyatRedaktə

  • Wolfgang Demtröder: Experimentalphysik. Bd.2: Elektrizität und Optik. Springer, Berlin 2004, ISBN 3-540-20210-2
  • Wolfgang Nolting (Physiker): Grundkurs Theoretische Physik 3: Elektrodynamik. Springer, Berlin 2007, ISBN 978-3-540-71251-0
  • Adolf J. Schwab: Begriffswelt der Feldtheorie, Springer Verlag, ISBN 3-540-42018-5