Maskulanlıq

Kişilik və ya maskulanlıq, əsasən kişi olmaq ilə əlaqələndirilən bir sıra rollar, davranışlar və xüsusiyyətlərdir. Kişilik həm sosial, həm də bioloji aktiv amillərdən ibarətdir.

Qədim yunan mifologiyasında Herakl Apollon kişiliyi ilə eyni mənadadırlar.