Materik buzlaşması

Materik  buz­laşması – (rus. материковое оледенение, ing. continental glaciation) buzlağın proqressiv inkişafının son mərhələsinə  uyğun gələn buzlaşma. Materik  buzlaş­masında materik buzlaq formaları üstünlük təşkil edir:  materik buz­lağı, yüksəklik buzlağı, buzlaq örtüyü və başqaları ilə yanaşı, həm­çinin dağlıq və  dağətəyi buzlaqlar kimi aralıq tipli buzlaq formaları da mövcuddur (karlar və başqaları). Dördüncü dövrdə  materik buzlaş-ması  Avropanın, AsiyaAmeri­kanın şimal hissəsini tutmuşdur. /Kontinental buzlaşmanın sin/.[1]

Həmçinin baxRedaktə

İstinadlarRedaktə

  1. Materik buzlaşması // Geomorfoloji terminlərin izahlı lüğəti. Bakı: "Elm". 2012. səh. 177. ISBN 978-9952-453-14-0.