Memarlıq üslubu

spesifik tikinti metodu

Memarlıq üslubu — memarlıq xüsusiyyətlərin və əlamətlərinin məcmusudur.

Memarlıq üslubunu, müəyyən dövrün və yerin xarakterik xüsusiyyətləri, funksional, konstruktiv və incəsənət tərəflərinin fərqliliyi formalaşdırır və onun ikişafı iqlim, dini və mədəni amillərdən asılıdır.

Memarlığın inkişafı zamandan birbaşa asılı olmasına baxmayaraq, həmişə üslublar ardıcıllıqla dəyişmir. Müəyyən dövrlərdə, fərqli üslubların eyni zamanda mövcudluğu tarixdə müşahidə olunmuşdur (məsələn, barokkoklassisizm, moderneklektika, funksionalizm, konstruktivizmar-deko).

Nümunələr redaktə