Metamorfizm (yun. metamorphoomai-çevrilirəm, dəyişirəm) — mantiyada və yer qabığının dərinliklərində temperaturun, təzyiqin və kimyəvi-fəal dərinlik məhlullarının təsiri altında süxurların strukturunun, kimyəvi tərkibinin və fiziki xassələrinin əsaslı dəyişməsi prossesinə deyilir. Metamorfizmin regional, kontakt (əlaqə), dinamik və hidrotermal növlərini ayırırlar.[1]

İstinadlar Redaktə

  1. Ş. G.Həsənov, S.B. Məmmədov, Y.Q. Əliyev. İzahlı Ensiklopedik Coğrafiya Terminləri Lüğəti « Təhsil» Bakı-2005.