Metil-etil keton (butanon) CH3-C(O)-CH2-CH3-alifatik ketonların homoloji qrupunun ikinci üzvü olan ketonlar sinfinin kimyəvi birləşməsidir.

Metil-etil keton
Ümumi
Kimyəvi formulu CH3-C(O)-CH2-CH3
Molyar kütlə 72,12 q/mol
Fiziki xassələri
Sıxlıq 0.8050 q/sm³
Termik xüsusiyyətlər
Ərimə nöqtəsi -86,3 °S
Qaynama nöqtəsi 79,6 °S
Buxarın təzyiqi 78 ± 1 mm Hg[1]
Təsnifatı
CAS-da qeyd. nöm. 78-93-3
PubChem
SMILES CCC(=O)C
RTECS EL6475000
ChEBI 28398
ChemSpider

Fiziki xassələri redaktə

Metil-etil keton asetonun qoxusunu xatırladan rəngsiz uçucu mayedir. Su ilə məhdud bir halda,əksər üzvi həlledicilərlə isə istənilən nisbətdə qarışır. Su ilə azeotrop bir qarışıq əmələ gətirir.

Alınması redaktə

Sənayedə metil etil keton alınmasının bir neçə metodu var onlardan biridə n-butanın maye fazalı sərbəst radikalın oksidləşməsi zamanı baş verir. Reaksiya zamanı 23% metil etil keton alınır və sirkə turşusu alınır. Əsas sənaye üsulu isə butilen fraksiyasının üç mərhələli işlənməsidir hansı ki, sintetik kauçuk zavodunda divinil istehsalında yan məhsul kimi istifadə olunur.

Toksikliyi redaktə

Metil etil keton toksiki maddədir. Bədənə dəri vasitəsilə daxil ola bilər; gözlərə, dəriyə, mərkəzi sinir sistemininə, tənəffüs yollarına zədə verə bilər. 3-5 dəqiqə ərzində 1 mq / l konsentrasiyasında bir insana gözlərin, burun və boğazın selikli qişasının qıcıqlanması -na səbəb olur, 30 mq / l - qıcıqlanma dözülməz hala gəlir.

Tətbiqi redaktə

Metil etil keton, perxlorovinil, nitrosellüloza, poliakril boyalarda və yapışqanlarda həlledici kimi istifadə olunur. Metil etil peroksidin alınmasındada istifadə olunur.

Mənbə redaktə

  1. Физер Л., Физер М. — Органическая химия. Углубленный курс (Том 1) c.280, 461, 478
  2. Чернышкова Ф. А., Мушенко Д. В., "Журнал прикладной химии", 1980, т. 53, в. 11, с. 2483-95
  1. http://www.cdc.gov/niosh/npg/npgd0069.html.