Mezosfer (yun. μεσο — "orta" və σφαῖρα — "sfera") — atmosferin stratosfer ilə ionosfer arasındakı təbəqəsi. Təqribən 50 km-dən 80–85 km-dək yüksəklikdə yerləşir. Mezosfer temperaturun yüksəkliyə görə təqribən 0°S-dən -90°S-yədək azalması ilə səciyyələnir.Atmosfer qatlarından üçüncüsüdür.Bu qatda meteorlar uçur.Mezosferdən yuxarı doğru qalxdıqca temperatur azalır

EverestTroposferStratosferMeteozondMeteorMezosferKarman xəttiQütb parıltısıTermosferEkzosfer
Atmosferin quruluşu