Minoqakimilər

Minoqakimilər (lat. Petromyzonidae) ilanbalığınabənzərlər dəstəsinə aiddir. Bel üzgəci yaxşı inkişaf etmişdir. Udlaq boşluğu ilə burun boşluğu arasında əlaqə yoxdur. Başının arxa hissəsinin hər tərəfində 7 qəlsəmə deşiyi yerləşir. Ağzı dəyirmi olub, sorucu cihaz şəklindədir və buynuz maddəsindən əmələ gələn çoxlu miqdarda dişiciklərə malikdir. Dişciklər üst və alt çənə lövhəcikləri, ağız qıfı və dil üzərində yerləşir. İnkişaf metamorfoz yolu ilə gedir; kürüdən qumeşən adlanan sürfə çıxır. Sürfə ağzı dəyirmi olmur və dişləri yoxdur. Qəlsəmə dəlikləri içəridə bilavasitə udlağa açılır. Gözləri dəri altında yerləşir. Üzgəcləri inkişaf etmiş olur. İlanbalığıkimilər fəsiləsinə 10-a qədər cinc daxildir. Azərbaycanda bu fəsilənin ancaq Caspiomyzon cinsi yaşayır.

?
Dəyirmiağızlılar
İlanbalığı
İlanbalığı
Elmi təsnifat
Aləmi: Heyvanlar
Tip: Xordalılar
Yarımtip: Onurğalılar
İnfratip: Çənəsizlər
Sinif: Dəyirmiağızlılar
Dəstə: Minoqayabənzərlər
Fəsilə: Minoqakimilər
Cins: Xəzər minoqaları
Növ: Xəzər minoqası
Beynəlxalq elmi adı
Caspiomyzon
Dəstələri

ƏdəbiyyatRedaktə

  1. Azərbaycanın heyvanlar aləmi. Onurğalılar, III cild. Bakı: Elm, 2004, s.125.
  2. Əbdürrəhmanov Y.Ə. Azərbaycan faunası (Balıqlar), VII, cild, Bakı, Elm, 1966, 224 s.178.
  3. Abbasov H.S ,Hacıyev R.V.İxtiologiya. Bakı,2007,səh 326.

Həmçinin baxRedaktə

Dəyirmiağızlılar

Xəzər minoqası

Minoqakimilər