Miras

Vikimedia:Dəqiqləşdirmə

Miras (sinonimi İrs) keçmişdən növbəti nəslə və ya digərlərinə ötürülmüş bir şey deməkdir.

Miras müxtəlif mənalarda işlənə bilər:

  • Təbii miras, keçmişdən ötürülmüş fauna və flora, geologiya, landşaft və relyef formaları, eləcə də təbii sərvətlər;
  • Mədəni miras, insanlar tərəfindən yaradılmış fiziki baxımdan toxunula bilən (heykəl, qurğu və s.) və toxunula bilməyən (əsasən intellektual mülkiyyət);
  • Vəsiyyət, insanların öləndən sonra digərlərinə ötürdükləri maddi və mənəvi mülkiyyət;
  • İrsiyyət, bioloji olaraq insanların fiziki xüsusiyyətlərinin ötürülməsi;
  • Doğum haqqı, insanın doğulduğu xüsusiyyətlərə (yer, vaxt, ailə və s.) məxsus olduğu təbii hüquqlar;
  • Qohumluq, müxtəlif canlıların (insan, heyvan, bitki və s.) genoloji kökləri arasında mövcud əlaqə qəsasında malik olduqları ümumilik.

ƏdəbiyyatRedaktə

KinoRedaktə

İstinadlarRedaktə